Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov MUDr. Jaroslava Orosová bola hostkou v relácii venovanej zdravotníctvu Vademecum

ZAP

„Ambulantná sféra je prvý nárazník, ktorý odbremeňuje nemocničnú sféru. Pokiaľ budeme mať dobre fungujúce ambulancie, ktoré budú mať dostatočné personálne zabezpečenie zabránime preťažovaniu nemocníc.“

Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) MUDr. Jaroslava Orosová bola v utorok 14.9. 2021 hostkou redaktorky Beáty Repíkovej Rádia Regina Západ v relácii venovanej zdravotníctvu Vademecum.

Poslucháčom zrozumiteľne vysvetlila nielen poslanie Zväzu ambulantných poskytovateľov, ale jasne pomenovala súčasné najčastejšie problémy ambulantnej sféry na Slovensku – nedostatočné financovanie ambulantného sektora, nedostatok zdravotníckeho personálu, čoho dôsledkom je v niektorých regiónoch Slovenska nedostupná zdravotná starostlivosť, vyšší vek ambulantných lekárov, odchod mladších ročníkov zdravotníkov do zahraničia a tým aj problém generačnej výmeny lekárov, ale aj dnešnú preťaženosť ambulancií.

„Ja som pracovala v západnej Európe a tam lekár špecialista nevidí za deň viac ako 15 pacientov. Je to preto, že už potom strácate koncentráciu, idete v rutine, ale každý pacient je iný, každý prípad je iný. V medicíne neexistuje ľahký problém. Nad každým pacientom sa musíte zamyslieť rovnako a rutinná a rýchla práca vedie k chybovosti, ale aj k vyhoreniu zdravotného personálu. Na Slovensku však nikto nerieši to, že zdravotný personál je unavený,“ zdôraznila prezidentka ZAP MUDr. Jaroslava Orosová.

V relácii sa kriticky vyjadrila aj k navrhovanej reforme ministerstva zdravotníctva, ktorá rieši predovšetkým nemocničnú sféru aj všeobecnú ambulantnú sféru, ale nerieši urgentné pálčivé problémy špecializovanej ambulantnej sféry. „Jeden bez druhého však nevieme fungovať a aj preto apelujeme na ministerstvo zdravotníctva, aby neodkladalo riešenie špecialistov, ale aby sa riešili súbežne, pretože nemôžete jedno uhasiť a čakať, že bude po probléme. Musíme riešiť oba problémy naraz.“

 

Záznam z relácie nájdete na stránke: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1690/1644161

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok