Schéma pomoci v oblasti dodávok elektrickej energie a plynu pre ambulancie

ZAP

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov!

V nadväznosti na včerajšie rokovanie, ktoré sa uskutočnilo so zástupcami ZAP na ministerstve zdravotníctva k riešeniu schémy pomoci pre ambulancie sme dnes obdržali z ministerstva hospodárstva potrebné informácie ku schémam pomoci v oblasti dodávok elektrickej energie a plynu. Informácie v súvislosti s rokovaniami so zdravotnými poisťovňami vám zašleme dnes vo večerných hodinách, nakoľko aj v týchto chvíľach rokovania stále prebiehajú.

  • Postup pri odberateľoch do 30 MW elektrickej energie a/alebo do 100 MW plynu

Ak vaša ročná spotreba v jednotlivých komoditách dosahuje vyššie uvedené čísla, ste majiteľom odberného miesta /máte vlastné merače/, máte nárok na regulovanú cenu podľa schémy pomoci nasledovne:

Zastropovaná cena elektrickej energie: 199 € /MWh

Zastropovaná cena plynu: 99 € /MWh

UPOZORŇUJEME, že v prípade uplatnenia cien pre malých odberateľov za január je potrebné prihlásiť sa u svojho dodávateľa ešte dnes 31.1.2023 !!!

POZOR!!! Ak je vaša súčasná cena na nižšia ako zastropovaná cena 199 € a 99 € na MWh, pravdepodobne máte ešte historicky lepšie zmluvné kontrakty a v takom prípade nežiadajte  svojho dodávateľa o pridelenie regulovaných cien. Venujte však pozornosť vašej aktuálne platnej zmluve s dodávateľom a pozriete si dokedy vám tieto ceny platia.

  • Schéma pomoci pre poskytovateľov v nájmoch

Keďže momentálne neexistuje žiadna adresná schéma pomoci pre ambulancie, ktoré nie sú majiteľmi odberných miest /nemajú vlastné merače/, dávame vám do pozornosti schému pomoci pre neregulovaných odberateľov, ktorá je v tomto prípade určená vašim prenajímateľom. Tí sa o ňu musia uchádzať prostredníctvom výzvy zverejnenej na stránke MH SR. Prvá výzva by mala byť k dispozícií v mesiaci február a refundovať sa bude spätne mesiac Január.  Apelujte na svojich prenajímateľov, aby sa do výziev prihlásili a nedelegovali zvýšené ceny energií na vaše ambulancie (na nižšie uvedenom linku si budete vedieť skontrolovať či váš prenajímateľ schému pomoci využil). Schéma vyzerá nasledovne:

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) bude kompenzovať 80 % rozdielu nad zastropovanú cenu dodávky 199 €/MWh pre elektrinu a 99 €/MWh pre plyn. O túto dotáciu si budú môcť neregulovaní odberatelia žiadať priamo MH SR, ktoré zverejní výzvu na svojej webovej stránke.

Nižšie nájdete dôležité webové odkazy na stránke MH SR:

  1. Odkaz na webový portál ministerstva hospodárstva, kde sú zverejnené informácie o vyplatených žiadostiach o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu energie

https://www.mhsr.sk/energetika/vyplatene-energodotacie?csrt=5747693163359905717

  1. Odkaz na webový portál ministerstva hospodárstva, kde sú zverejnené všetky potrebné informácie k poskytovaniu dotácií na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu

https://energodotacie.mhsr.sk/

  1. V sekcii Návody a iné dokumenty na webe energodotacie.mhsr.sk sú zverejnené napr. príručky a postupy ako pracovať s elektronickou schránkou na slovensko.sk, ale aj návod, ako správne vypracovať žiadosť o dotáciu

https://energodotacie.mhsr.sk/navody.html

Usmernenie zaslané dodávateľom elektriny a plynu v súvislosti s vykonávaním nariadení vlády SR č.  19/2023 a č. 465/2022, ktoré sa týkajú vybraných zraniteľných odberateľov a malých odberateľov, si môžete stiahnuť tu: https://zapsk.sk/wp-content/uploads/2023/01/vybrani-zranitelni-a-mali-odberatelia.docx.pdf

V prípade akýchkoľvek nejasností v súvislosti s vyššie uvedenými informáciami prosím kontaktujte pani riaditeľku Trenčanskú na telefónnom čísle: 0903/924 007

Ďakujeme za vašu podporu a spoluprácu!

ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok