ZAP sa po dohode s VšZP a Dôverou na tento mesiac vracia k rokovaciemu stolu

„Včera v neskorých večerných hodinách Zväz ambulantných poskytovateľov po dlhom jednaní dospel k dohode so zdravotnými poisťovňami. Prihliadnuc na skutočnosť, že k navýšeniu rozpočtu došlo len pred pár dňami a v tak krátkom čase nebolo možné zo strán zdravotných poisťovní presne definovať jednotlivé presné navýšenia pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, sa ZAP rozhodol prijať ponúknuté dočasné základné plošné navýšenie pre všetky ambulancie len na nevyhnutný čas jedného mesiaca. Ceníme si ochotu zdravotných poisťovní pristúpiť na skrátenie pôvodne navrhovaného časového obdobia základných dodatkov z troch mesiacov na jeden, ako i ich prísľub bezodkladne zahájiť rokovania, na ktorých by sme čo najskôr mohli spoločne pretaviť potreby našich členov v jednotlivých odbornostiach do konkrétnych navýšení tak, aby sme zachovali a stabilizovali chod ich ambulancií čo najskôr. Zároveň veríme, že ku konečným a konkrétnym zmluvným dodatok dospejeme v čo najkratšom čase.“

MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok