ZAP pripomína, že ambulancie na riešenie energetickej krízy stále čakajú!

Zväz ambulantných poskytovateľov si v nadväznosti na dnešné rokovanie vlády o energiách pre malých podnikateľov dovoľuje pripomenúť, že slovenské ambulancie nateraz nemajú na rastúce ceny energií žiadnu aplikovateľnú schému pomoci. Konkrétne riešenie nateraz zostáva len v rovine prísľubov, ktoré však počúvame viac ako rok. Aj preto boli viaceré ambulancie nútené preniesť časť enormne rastúcich nákladov na pacientov vo forme rôznych poplatkov. Opätovne teda žiadame vládu SR ako i ministerstvo zdravotníctva SR, aby si so zástupcami ambulantného sektora sadlo za rokovací stôl a začalo sa energetickou krízou v ambulantnom sektore urgentne zaoberať.

MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok