Stanovisko prezidenta SLK k programovému vyhláseniu strany SMER k návrhu na „stabilizáciu lekárov na Slovensku“

 

Vyjadrenie predsedu strany SMER-SD Roberta Fica na programovej konferencii SMER dňa 18.1.2020 o úhrade nákladov lekárov za štúdium medicíny v prípade, ak odídu do zahraničia, nemohlo u nikoho z lekárov, ale i ostatných zdravotníkov a občanov, ostať bez povšimnutia.

To, že je slovenské zdravotníctvo v kríze, vieme už dávno a dnes to už dokonca zhodne tvrdia vládni aj opoziční politici. Zdá sa však, že u politikov sa záujem o riešenie problémov zdravotníctva objavuje iba v predvolebnom období. Odborné organizácie pôsobiace v zdravotníctve nie rok, ale roky, poukazujú na nepopierateľný fakt, že sa slovenské zdravotníctvo rúti do stavu, keď jeho uzdraveniu pomôžu iba radikálne, zložité a komplexné opatrenia. Slovenská lekárska komora a Lekárske odborové združenie už viac ako 15 rokov bijú na poplach a poukazujú na rastúcu personálnu krízu, na pretrvávajúci odchod nielen slovenských lekárov, ale aj iných zdravotníckych pracovníkov do zahraničia. Dôvody sú zjavné. Nižšie odmeňovanie a nedôstojné pracovné podmienky. Iba aktivitou našich organizácii sa aspoň čiastočne stabilizovalo odmeňovanie lekárov a tak sa do určitej miery podarilo zmierniť intenzitu ich odchodu do iných krajín. Je však potrebné pripomenúť – to, že slovenské zdravotníctvo ešte funguje, je len a len zásluhou a nasadením lekárov i ostatných zdravotníkov, ktorí vytrvali a liečia nás tu na Slovensku.

Čo si však máme myslieť, ak predseda najsilnejšej vládnej strany, po dvanástich rokoch riadenia rezortu zdravotníctva, predstaví ako zásadné riešenie problémov zdravotníctva a súčasne ako jedno z troch kľúčových pre budúce volebné obdobie zákaz odchodu mladých lekárov po ukončení štúdia pod hrozbou úhrady finančnej čiastky 55 000 € za štúdium. Okrem toho, že je tento návrh celkom zjavným prázdnym predvolebný politickým gestom, že je evidentne v rozpore s európskymi pravidlami voľného trhu, že je riešením, ktoré s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou neobstojí v skúške ústavnosti, že v žiadnom prípade neprinúti, ale hlavne nemotivuje lekárov ostať na Slovensku a našim pacientom nezlepší zdravotnú starostlivosť, je dôkazom niečoho omnoho závažnejšieho.

Predseda Fico a pravdepodobne ani Smer netušia, v čom je problém nedostatku lekárov, ale i sestier, ako aj problém ich pretrvávajúceho odchodu zo Slovenska. Naopak, predstavuje návrh, ktorý v žiadnom prípade neponúka systémovú zmenu a riešenie.

Potom sa ale nemôžeme čudovať, že slovenské zdravotníctvo je dnes v takom stave, v akom je a že potrebuje už zásadné komplexné riešenie.

Slovenskí lekári pochopili, že dlhoročne budované vzťahy v slovenskom zdravotníctve, založené prísne na ekonomických záujmoch a prepojeniach, sú brzdou akýchkoľvek zmien iniciovaných politikmi. Slovenskej lekárskej komore nie je jedno, či je nedostatok lekárov, či odchádzajú do zahraničia, odkiaľ sa nevracajú, či pacient čaká na operáciu neprimerane dlho, či sa má o neho kto postarať, či peniaze zo zdravotného poistenia našich pacientov končia na súkromných účtoch finančných skupín a nie v zdravotnej starostlivosti, či budeme ošetrovať našich pacientov v starých alebo nových špičkových nemocniciach, ústavoch, či…

Iba návrh zmeny, pripravený v záujme pacientov a výsostne preferujúci odborné hľadiská oproti ekonomickým záujmom, môže byť východiskom a riešením.

Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť spolu s najvyššími odbornými autoritami slovenského zdravotníctva, vedomí si svojich etických záväzkov voči pacientom, pristúpili k definovaniu a hľadaniu riešenia nielen na stabilizáciu lekárov a ostatných zdravotníkov, ale aj na komplexnú zmenu spojenú s transformáciou slovenského zdravotníctva. Na odbornej konferencii pod názvom “SPOLOČNE A ODBORNE ZA PACIENTA“, ktorá sa uskutoční dňa 11.2.2020, spoločne predstavia návrh zásadných riešení a východísk z krízovej situácie. Na konferenciu sú pozvané všetky relevantné politické strany, aby sa s návrhom riešení oboznámili. Veríme, že naše výsostne odborné riešenia v prospech všetkých občanov – pacientov i zdravotníkov, presvedčia nielen odbornú verejnosť, ale aj SMER a všetkých ostatných politikov o tom, že nami predstavená koncepcia reformy zdravotníctva je dôsledným, komplexným a skutočným základom jeho zlepšenia, stability a najmä ďalšieho progresu, ktorí všetci pocítime už v čo najkratšom čase.

Cieľom konferencie je podať budúcej vládnej koalícii pomocnú ruku a pozvať ich na cestu za lepším zdravotníctvom. A chcem veriť, že pozvanie okrem iných prijme aj predseda SMER-u pán Robert Fico a pán Peter Pellegrini, predseda vlády a zastupujúci minister zdravotníctva.

 

Bratislava, 19.1.2020

MUDr. Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory

Stanovisko prezidenta SLK k programovému vyhláseniu strany SMER k návrhu na „stabilizáciu lekárov na Slovensku – PDF na stiahnutie

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok