Tlačové vyhlásenie ZAP k programovému vyjadreniu strany SMER k návrhu na stabilizáciu nedostatku lekárov na Slovensku

 

TLAČOVÉ VYHLÁSENIE

Zväzu ambulantných poskytovateľov

k programovému vyjadreniu strany SMER vo veci návrhu na stabilizáciu nedostatku lekárov na Slovensku

 

Bratislava (20.01.2020) – Návrh politickej strany SMER – SD, predstavený na programovej konferencii konanej dňa 18. januára 2020, vo veci úhrady nákladov za štúdium medicíny vo výške 55000 EUR tými lekármi, ktorí sa rozhodnú do 10 rokov od skončenia štúdia odísť pracovať mimo Slovenska, považuje Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) pre slovenské zdravotníctvo za absolútne likvidačný a najmä značne urýchľujúci celý proces už dnes spontánne kolabujúceho systému.

 

Podľa Zväzu ambulantných poskytovateľov je návrh strany SMER – SD, ktorý by mal personálne stabilizovať naše zdravotníctvo a motivovať mladých lekárov študovať a zostať pracovať na Slovensku výnimočne nie nesystémový krok, ale ako jeden z mála návrhov jednoznačne podporuje kolaps slovenského zdravotníctva v oveľa kratšom časovom horizonte, ako by k nemu došlo, ak by sa len plynulo pokračovalo v jeho súčasnom prirodzenom úpadku. Namiesto toho, aby tento štát konečne začal vytvárať adekvátne a motivujúce podmienky k výkonu zdravotníckeho povolania, a to predovšetkým zatraktívnením práce lekára, sestry a ostatných zdravotníkov, sme nemilo prekvapení návrhom strany, ktorá 12 rokov vedie rezort zdravotníctva. SMER – SD ponúka potencionálnym lekárom, ktorých nám dnes chýbajú tisíce, len úplne zbytočné sankcie a ultimáta, čo sa nepochybne prejaví ešte väčším nedostatkom lekárov.

Zväz ambulantných poskytovateľov vyjadruje absolútny nesúhlas s predloženým návrhom strany SMER – SD, ktorý nemôže byť v žiadnom prípade považovaný za opatrenie na stabilizáciu nedostatku lekárov. Naopak, dôsledkom tohto návrhu bude len prehlbujúca sa a rýchlejšia destabilizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Preto sa opakovane a plným právom pýtame zástupcov vládnej strany SMER – SD, kto nás bude na Slovensku liečiť, keď bez podpory a systémových krokov neustále len sankcionujeme tých, ktorých potrebujeme a bez ktorých štát nemôže fungovať?

 

Tlačové vyhlásenie ZAP k programovému vyjadreniu strany SMER k návrhu na stabilizáciu nedostatku lekárov na Slovensku – PDF na stiahnutie

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok