Tlačová konferencia ZAP k VšZP (20.7.2018)

 

Tlačovú konferenciu ZAP k VšZP zo dňa 20.7.2018 nájdete TU!

 

[divider]

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP)

 

2000 ambulancií zostáva stále v neistote …

Prečo zostali rokovania ZAP a VšZP ,,na  bode mrazu“?

 

Bratislava (20.07.2018) – Zreálnenie platieb na ambulanciách je jediná cesta ako dosiahnuť dostupnejšiu ambulantnú starostlivosť pre pacienta v maximálnej kvalite.

Reálne fungovanie ambulantnej sféry je základným a dôležitým pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tento sektor je však okrem preukázateľného podfinancovania poznačený aj neúnosným pracovným zaťažením lekárov. Ambulantní lekári robia nielen medicínu, ale zodpovedajú aj za  všetky ekonomické a technické  činnosti spojené s organizačným zabezpečením chodu ambulancie. Dlhodobo podhodnotené zdravotné sestry potrebujú zvyšovanie platov, všetky náklady na činnosť stúpajú, čomu nezodpovedá navyšovanie úhrad zo strany zdravotných poisťovní. Je nutné nielen zvýšiť finančnú atraktivitu práce v ambulancii, ale treba aj výrazne zjednodušiť tie ekonomické a technické podmienky, ktoré nesúvisia so zdravotnou starostlivosťou. Ak sa nezmenia podmienky fungovania a financovania našich ambulancií, bude v priebehu 2 až 5 rokov reálne ohrozená ambulantná zdravotná starostlivosť na Slovensku. Preto je v dnešnej ekonomicky pomerne priaznivej situácii hazardom neriešiť akútnu krízovú situáciu v ambulantnom sektore, ktorého existencia je pred reálnym kolapsom.

ZAP naďalej trvá na tom, aby úprava zmluvných a cenových podmienok VšZP bola minimálne na úrovni dorovnania súčasného kontraktu medzi ZAP a referenčnou súkromnou zdravotnou poisťovňou – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len ,,Dôvera ZP). Ponúknuté zmluvné podmienky VšZP považujeme za neprijateľné. Aj napriek tomu, že vedenie VšZP dňa 9.7.2018 deklarovalo, že k iným ako ponúknutým zmluvným úpravám pre ZAP nepristúpi, podľa medializovaného vyjadrenia zo dňa 18.7.2018 VšZP údajne ešte nepovažuje  rokovania so ZAP za uzavreté….?

Opakovane apelujeme na najväčšiu štátnu zdravotnú poisťovňu, aby sa podľa svojich možnosti snažila riešiť tento alarmujúci stav podfinancovania ambulantného sektora na Slovensku a rokovala so ZAP o predloženom protinávrhu, ktorý je postupnou cestou k zvyšovaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov a k spravodlivejšiemu odmeňovaniu práce ambulantných lekárov.

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok