Upozornenie – Zúčtovanie odmien zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a červenej zóne

 

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí k dnešnému dňu nepodali zúčtovanie dotácie z Ministerstva zdravotníctva SR poskytnutej na úhrady odmien zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a červenej zóne za prvú vlnu pandémie, aby zúčtovanie dotácie neodkladne vykonali  (v prípade nezúčtovania dotácie môže byť poskytovateľovi uložená pokuta). Nakoľko forma elektronického zúčtovania už nie je aktívna, zúčtovanie sa v súčasnosti vykonáva vyplnením priloženého čestného vyhlásenia tu: Cestne_prehlasenie_tlac_vzor_final

Zúčtovanie (vyplnené čestné vyhlásenie) zašlite prosím na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Sekcia financovania, Limbová 2, 837 52 Bratislava a na obálku napíšte „NEELEKTRONICKÉ“.

Ak nie ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo ste dotáciu na odmeny z MZ SR nečerpali alebo ste už zúčtovanie vykonali elektronicky prostredníctvom NCZI, považujte túto správu za bezpredmetnú.

Metodický pokyn k zúčtovaniu finančných prostriedkov v rámci odmeňovania zdravotníckych pracovníkov v 1. línii a červenej zóne stiahnete tu:  Metodický_pokyn_COVID_zuctovanie

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok