Reakcia ZAP k predstavenému návrhu reformy primárnej ambulantnej starostlivosti

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA PREDSTAVILO NÁVRH REFORMY VŠEOBECNEJ AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI KONEČNE AJ ZÁSTUPCOM AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Tak ako Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) už v minulosti deklaroval, reformu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti určite vítame. Súčasná sieť ambulancií je deravá a hlavne často neefektívne nastavená.

Zuzana Dolinková, prezidentka ZAP:

,,Chápeme, že predložený materiál reformy je stále ešte len návrh, ktorého celý legislatívny proces je pred nami. Za ZAP však musíme konštatovať a trváme na tom, že ak má byť táto reforma prínosom pre pacienta, reforma všeobecnej ambulantnej starostlivosti musí ísť ruka v ruke aj s reformu špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Rozumieme argumentom rezortu, že niekde musíme začať. Ak však nemá byť reforma len vytrhnutá z kontextu a chceme, aby bola úspešná, považujeme za nevyhnutné zanalyzovať celý ambulantný sektor a rovnakým metrom pristupovať ku všetkým ambulanciám, ich kompetenciám a potrebám. Rozdielny prístup k rôznym typom ambulancií a zdravotníckych zariadení zbytočne polarizuje už aj tak dosť napäté vzťahy medzi zdravotníkmi. Ak jednotlivé súčasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a cesta pacienta po nich nebudú do seba zapadať ako puzzle, komplexný obraz = dostupnú, kvalitnú a efektívnu starostlivosť a liečbu pacienta, z nich nevytvoríme. ZAP preto v prvom rade podporuje systematické zmeny budované na pevných základoch, ktoré v zdravotníctve predstavujú práve naše ambulancie.“

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok