Kolaps ambulantnej zdravotnej starostlivosti je na ceste k jeho dokonaniu

ZAP

 

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) zásadne odmieta navrátenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti lekármi poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a to na základe rozpisov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Odbremenenie ambulancií, ktorých udržateľnosť v systéme je dnes kritická, od povinnosti vykonávať prehliadky mŕtvych tiel a skrátenie ambulantnej pohotovostnej služby do 22. hodiny, sú od roku 2018 jednými z mála legislatívnych úprav, ktoré ambulanciám pomohli a boli pozitívne prijaté naprieč celým sektorom.

ZAP si nevie predstaviť, ako chce ÚDZS zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo nemocníc lekármi ambulantných poskytovateľov a túto povinnosť od nich vyžadovať, pretože ambulancií je dnes žalostne málo, lekári v nich chýbajú, sú prestarnutí, vyhorení a sotva stíhajú vyšetrovať svojich pacientov na ambulanciách. V pôvodnom legislatívnom návrhu k zmene vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2018 bola daná povinnosť prehliadať mŕtve telá mimo nemocníc podľa rozpisu ÚDZS tiež všetkým ambulantných lekárom, okrem gynekológov. Už v tom čase sa však vzniesla vlna odporu v celom ambulantnom sektore a od 1. júla 2018 boli pre jednotlivé samosprávne kraje vybraní organizátori prehliadok mŕtvych tiel.

Zuzana Dolinková, prezidentka ZAP:

,,Dnes, po druhej vlne pandémie, kedy celé slovenské zdravotníctvo, pacienti, lekári, sestry, zdravotníci potrebujú od štátu pomoc, tento sa im namiesto podpory obrátil zase raz chrbtom. Je nezmysel, aby sme od lekárov, ktorých ambulancie praskajú vo švíkoch chceli, aby po skončení ambulantných hodín išli  po nahlásení úmrtia vykonať prehliadku mŕtveho tela. Prečo ideme meniť to, čo konečne aspoň v časti zdravotníctva funguje? Nepomerné vynakladanie zdrojov do neefektívneho antigénového testovania je v poriadku, ale adekvátne navýšenie zdrojov tam, kde to systému naozaj pomôže, odbremení lekárov a profesionalizuje samotný výkon poslednej služby človeku, je problém.“

Ak boli zo strany ÚDZS ako verejného obstarávateľa zle nastavené podmienky a spôsob výberu organizátorov prehliadok mŕtvych tiel, vnímame to ako problém ÚDZS, ktorý bol rok a pol bez predsedu a jeho činnosť bola evidentne paralyzovaná. ÚDZS je úrad zriadený zákonom a má si plniť všetky povinnosti, ktoré mu z neho vyplývajú. A to vrátane kontrolnej činnosti efektívneho fungovania organizátorov prehliadok mŕtvych tiel. Za nekonanie, nedostatočný manažment a nezvládanie činnosti ÚDZS nemôžu byť trestaní pacienti, lekári, ani pozostalí.

ZAP je presvedčený, že ak by si ÚDZS v plnej miere plnil svoju kontrolnú činnosť voči organizátorom prehliadok mŕtvych tiel a správne manažoval ich výber a fungovanie, ponechanie profesionalizácie vykonávania prehliadok mŕtvych je jediná cesta ako ambulantný sektor úplne nepochovať. Návrh predloženej legislatívy je z nášho pohľadu nielenže návratom späť v čase, ale v aktuálnom stave zdravotníctva skutočne aj tým pomysleným posledným klincom do rakvy smerujúci k rozkladu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Lekári sú pre pacientov primárne potrební na ambulanciách, kde ich dokážu liečiť a vyliečiť.

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok