Zabezpečí štát tento rok dostatok financií pre ambulancie?

ZAP

V poradí VII. Valné zhromaždenie Zväzu ambulantných poskytovateľov, ktoré sa konalo 15. marca 2024 v Modre Harmónii sa nieslo v pracovnej atmosfére. Dopoludňajšiu časť programu naplnili procedurálne úkony a voľby nových členov Správnej rady ZAP. Popoludnie patrilo hosťom a množstvu tém, ktoré zaujímajú každého ambulantného lekára. Na otázky účastníkov, odpovedali zástupcovia ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovní, ÚDZS ale aj zdravotnícki analytici. 

Úhradová vyhláška a katalóg výkonov v centre záujmu

Úhradová vyhláška a jej potreba, ako i dlho očakávaný katalóg výkonov boli témou panelovej diskusie so zástupcami zdravotných poisťovní. Katalóg výkonov je jednou z najväčších priorít špecializovanej ambulantnej sféry. ZAP vytrvalo zdôrazňuje jeho potrebu a urgentné zavedenie do praxe vo forme, v akej ho požadujú poskytovatelia. Tak, aby skutočne plnil svoju funkciu a zabezpečil spravodlivé ohodnotenie vykazovaných výkonov.

Odborné informácie z prvej ruky

V programe VII. Valného zhromaždenia Zväzu ambulantných poskytovateľov nechýbali ani odborné prezentácie. Štátny tajomník MZ SR  Ing. Michal Štofko, PhD. oboznámil prítomných lekárov s projektami, ktoré sa pripravujú pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Ide  spolu o tridsať  projektov. V každej z ich pracovných skupín, sa počíta aj s priamou účasťou ZAP. Počas svojho vystúpenia štátny tajomník poukázal aj na fakt, že finančné zdroje v zdravotníctve a v ambulantnom sektore nie sú rozdeľované spravodlivo a distribúcia príjmov medzi jednotlivými ambulanciami je napriek mnohým snahám stále nedostatočná.

Medzi odborníkmi, ktorí sa vyjadrovali k aktuálnym otázkam bola aj analytička MZ SR PhDr. Lucia Povalová, MPH, ktorá na valnom zhromaždení ZAP podrobnejšie predstavila pripravovanú reformu špecializovanej ambulantnej sféry. Nezávislý zdravotnícky analytik Martin Smatana, MSc., prezentoval optimistický pohľad na súčasné slovenské zdravotníctvo, ale nevyhol sa ani pomenovaniu najväčších problémov, ktoré Slovensko musí riešiť. O podnetoch, ktorými sa najčastejšie zaoberá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, informoval členov ZAP predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH.

Odborné informácie, konštruktívne diskusie a zanietená obhajoba záujmov ambulantného sektora rezonovala aj počas VII. Valného zhromaždenia Zväzu ambulantných poskytovateľov. Lekárom v ambulanciách vyslala posolstvo, že ZAP je mienkotvorným, užitočným a silným hráčom v prostredí zdravotného systému na Slovensku. Svojim členom poskytuje ochranu a podporu pri riešení každodenných ekonomických, organizačných a právnych záležitostí ambulancií,  aby lekári mohli robiť to najpodstatnejšie – liečiť.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok