Zväz ambulantných poskytovateľov sa snaží ochrániť ambulancie pred rastom nákladov

ZAP

Pre problémy s cenami energií sa ozval aj Zväz ambulantných poskytovateľov . „Tento problém sa týka približne 10-tisíc ambulancií na Slovensku. A deje sa to tu a teraz, nie až na budúci rok. Prenajímatelia a vlastníci budov, v ktorých sídlia ambulancie našich lekárov, už avizujú zvýšenie nájomného,“ upozorňuje výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov Naďa Trenčanská Bedušová. Ambulantní lekári majú smolu, že patria do tzv. neregulovaného segmentu. Bedušová vypočítava, že im vyššie ceny za energie dvihnú náklady o 200 percent. S podobným zvýšením počíta aj Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. „V budúcom roku očakávame nárast o 200-250 percent, zvýšenie cien pocíti nemocnica určite negatívne,“ spresnila jej hovorkyňa Monika Krišková pre Pravdu.

Zväz ambulantných poskytovateľov sa snaží ochrániť ambulancie pred rastom nákladov.

ZAP ako prvý identifikoval a zároveň upozornil na aktuálnu hrozbu rastúcich cien energií, ktoré môžu zásadným spôsobom ohroziť fungovanie ambulantného sektora. Svoje obavy, ale aj výzvu na promptné riešenie situácie sme tlmočili prostredníctvom AZZZ aj na Hospodárskej rade SR 25.10.2021, ktorej sme sa zúčastnili ako zástupca za zdravotníctvo a ambulantný sektor. Okrem prezentovania možných riešení súčasnej situácie, vyzval ZAP na vzájomný dialóg a spoluprácu aj Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo financií.

„V súvislosti s negatívnym dopadom rastúcich cien energetických komodít sa ocitol v ohrození aj sektor zdravotníctva, primárne ambulantný sektor, ktorý zostal uväznený bez pomoci a podpory v segmente neregulovaného zákazníka. Napriek faktu, že spotrebou ambulancie prevažne zodpovedajú regulovanému segmentu, nie sú vlastníkmi odberných miest, ktoré sa nachádzajú vo veľkých poliklinikách, či súkromných budovách a energie sú im refakturované. Ambulancie nemôžu zvýšené náklady premietnuť do cien zdravotných výkonov. Je potrebné si uvedomiť, že ambulantní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú súčasťou kritickej infraštruktúry, ktorá však v podstatnej miere nemá dosah na vyjednávanie cien zmlúv za energie. Bez zásahu a podpory kompetentných si ambulantný sektor sám neporadí, následkom čoho bude ohrozená zdravotná starostlivosť pacientov. „

Koľkých ambulancií sa týka problém s energiami a o aký nárast sa jedná?

Tento problém sa dotýka približne 10.000 ambulantných poskytovateľov na Slovensku. A deje sa to tu a teraz, nie až na budúci rok. Prenajímatelia a vlastníci budov, v ktorých sídlia ambulancie našich lekárov už avizujú zvýšenie nájomného. Toto logicky výrazným spôsobom ovplyvní výšku ich nákladov, do ktorých tento rok okrem vysokej inflácie, nárastu miezd a odvodov či materiálneho zabezpečenia ambulancií pribudnú aj energie. Ich nárast pre neregulovaný segment, do ktorého chtiac-nechtiac, patria aj ambulantní lekári, môže dosahovať aj 200%. Najhoršie sú na tom tí poskytovatelia ZS, ktorých prenajímatelia situáciu na trhu s energiami podcenili a kontrakty na dodávku elektrickej energie im končia v tomto období.

Ako prebieha komunikácia so štátom, sú už na stole nejaké riešenia? Čo navrhujete?

Pre ambulantný sektor je to nový problém, ktorý je však potrebné urgentne riešiť. Jeho vznik a prípadný dopad sme prezentovali kompetentným len tento týždeň a k vzájomnej diskusii zatiaľ nedošlo. ZAP však určite bude iniciovať aj stretnutie s ÚRSO. Nateraz sme sa po dohode s ostatnými zdravotníckymi združeniami a s ohľadom na napätú situáciu s rozpočtom v rezorte zdravotníctva rozhodli, na HSR SR predostrieť návrh, na základe ktorého by boli všetky zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (bez rozdielu) zaradené medzi subjekty s regulovanými cenami.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok