Zväz ambulantných poskytovateľov vníma prvý rok Mareka Krajčího v kresle ministra zdravotníctva ako krok vedľa

 

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) žiaľ vníma prvý rok Mareka Krajčího v kresla ministra zdravotníctva ako krok vedľa. Spôsob riadenia rezortu zdravotníctva, ktoré hrá kľúčovú rolu medzi ministerstvami práve počas uplynulého roku poznačeného celosvetovou pandémiou COVID-19, nebol o potrebnej spolupráci s odbornými spoločnosťami a zdravotníckymi organizáciami naprieč sektorom, a nebol ani o hľadaní obojstranne prospešných riešení v prospech pacientov, ktorými by sme mohli pandémiu prekonať s čo možno najmenšími stratami. Ministrovi Krajčímu sa za rok nepodarilo zabezpečiť funkčný mechanizmus komunikácie s ambulantným sektorom, bez ktorého nedokáže žiadne zdravotníctvo fungovať. Naopak, ambulantný sektor sa čoraz častejšie stáva terčom až neracionálnej kritiky zo strany vedenia rezortu, pričom konštruktívna spolupráca stagnuje.

Opakovane sme svedkami toho, že Ministerstvo zdravotníctva pod vedením lekára nemusí byť zárukou jeho efektívneho riadenia a cestou k doručovaniu požadovaných výsledkov. Doteraz nám nie je jasná vízia a cieľ, kam chce minister Krajčí naše zdravotníctvo doviezť. Dlhodobo sa neriešia zásadné problémy, akými sú predvídateľné financovanie, či motivácia personálnej stabilizácie v zdravotníctve.

,,Je nepochybné, že riešenie koronakrízy odčerpáva veľa síl pri riadení rezortu, ale nepovažujem za správne, aby sa hasili len akútne a čiastkové problémy. Za ostatný rok sa nenaštartovali žiadne systémové zmeny v rezorte, z ktorého nám permanentne odchádzajú zdravotníci, čo sa zákonite musí začať prejavovať v znížení dostupnosti zdravotnej starostlivosti na všetkých úrovniach. Namiesto toho, aby sa minister zo všetkých síl snažil previesť rezort cez pandémiu tak, aby zostal čo najviac funkčný aj po prekonaní krízy, nevidím z jeho strany snahu a aktivitu o zlepšenie pracovných či ekonomických podmienok práce zdravotníkov.“, uviedla prezidentka ZAP, Zuzana Dolinková.

Dolinková dodáva: ,,Za najzávažnejšie nezvládnutie zo strany ministra Krajčího a jeho ministerstva považujem nejasnú, kontraproduktívnu a často zmätočnú komunikácia voči širokej verejnosti, pacientom a žiaľ aj zdravotníkom. Žiadny minister nemusí vedieť všetko, ale považujem za nevyhnutné, aby minister bol schopným manažérom, ktorý sa dokáže obklopiť takými ľuďmi, ktorí mu budú predkladať skutočne reálne reporty o dianí v rezorte, nastavovať zrkadlo, na ktoré bude operatívne reflektovať a ktorý bude konať  na základe komplexných názorov a pohľadov všetkých zainteresovaných subjektov. Predpokladom úspešnosti a schopnosti dobrého manažmentu na čele rezortu je vytváranie okolo seba takých tímov ľudí, ktorí sú schopní samostatne riadiť jednotlivé čiastkové oblasti v gescii ministerstva. Ak sa ministrovi Krajčímu nepodarilo takéto tímy okolo seba v priebehu jedného roka zostaviť, je veľmi málo pravdepodobné, že by to dokázal v budúcnosti a tým by zabezpečil kvalitné manažovanie rezortu v prospech pacientov a zdravotníkov.“

 

 

One thought on “Zväz ambulantných poskytovateľov vníma prvý rok Mareka Krajčího v kresle ministra zdravotníctva ako krok vedľa

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok