Dohoda ZAP s VšZP na 1 týždeň !!!

 

!!! Dovoľujeme si vás informovať, že ZAP sa dnes na poslednú chvíľu s VšZP dohodol na pokračovaní v zmluvnom vzťahu po dobu 1 týždňa teda do 7.4.2022 za podmienok, ktoré platili do 31.3.2022 !!!

Toto rozhodnutie sme urobili len, a výhradne s ohľadom na našich pacientov! Počas tohto týždňa budú s VšZP naďalej prebiehať rokovania so snahou o dosiahnutie dohody o úprave zmluvných a cenových podmienok pre členov ZAP. Dôrazne vás preto ŽIADAME, aby ste dodatky VšZP, ktoré vám boli doposiaľ zaslané individuálne na podpis NEPODPISOVALI a vydržali kým neposkytneme ďalšie informácie o ďalšom postupe. Zároveň sme sa dohodli s VšZP, že počas najbližšieho týždňa nebudú kontaktovať členov ZAP za účelom individuálneho podpisu dodatkov.

Taktiež si vám dovoľujeme zaslať celé znenie Verejného prísľubu medzi ZAP a VšZP:

„ZAP a VšZP sa dohodli že v najbližších dňoch dotiahnu zmluvné podmienky a v záujme pacienta budú o detailoch rokovaní média informovať až po ich ukončení. V najbližšom týždni budú intenzívne rokovať tak, aby došli k vzájomnej dohode v prospech poistencov. V rámci našej dohody VšZP dáva prísľub, že v tomto období nebude priamo kontaktovať jednotlivých členov ZAP a lekári združení v ZAP v zmysle doteraz platnej zmluvy budú ošetrovať poistencov VšZP bez toho, aby im vystavovali faktúry za ošetrenie, posielali ich na pobočky VšZP alebo ich odmietli ošetriť. VšZP garantuje v nasledujúcom týždni úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa doterajších zmluvných podmienok.“

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok