GRATULUJEME! Rokovania s Dôverou sme ukončili úspešne.

GRATULUJEME

 

Gratulujeme všetkým členom ZAP.

Osobitne gratulujeme všetkým tým, ktorí s nami vydržali počas oboch dní v nezmluvnom vzťahu a individuálne nepodľahli  a nepodpísali zmluvy.

Veríme, tiež že tých členov ZAP, ktorí podľahli a podpísali zmluvy individuálne sme presvedčili, že sa nemajú čoho obávať, keď sme spolu a že skutočne v jednote je sila i úspech. Mohli sa presvedčiť o charaktere a principiálnosti vedenia ZAP.

Dosiahli sme výsledok,  na ktorom sa dá ďalej stavať.

Gratulujeme a ďakujeme všetkým.

 

Vážené kolegyne, vážení  kolegovia,

Rokovania s Dôverou sme ukončili úspešne. Úspešne pre pacientov, aj pre nás lekárov.

Dňa 3.10.2017 sme ukončili takmer 3 mesiace trvajúce rokovania s Dôvera zdravotnou poisťovňou. Aj vďaka širokej podpore a súdržnosti vás, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, členov ZAP – úspešne. Po dvojdňovom nezmluvnom stave sme sa s Dôverou kompromisne dohodli na navýšení plošných platieb o 5 % od 1.11.2017 a o minimálne 1% vyššej úhrade v porovnaní s platbami ponúknutými VšZP v roku 2018. Od 4.10.2017 preto všetci fungujeme a poskytujeme zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako keby zmluvný vzťah trval. Dôvera Vám bude hradiť aj zdravotnú starostlivosť, ktorú ste od 1.10.2017 už poskytli a budete poskytovať poistencom Dôvery počas októbra 2017. Presné podmienky úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti za október 2017 budú súčasťou už novej zmluvy platnej od 1.11.2017, ktorej znenie bude odsúhlasené v najbližších dňoch.,

To však zďaleka nie je všetko, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Zo zmlúv sa nám k 1.11.2017 podarilo odstrániť to, voči či čomu ste mali azda najväčšie výhrady, a to nezmyselné hodnotiace koeficienty, v zmysle ktorých bol lekár bonifikovaný za neliečenie a nevyšetrovanie, ako aj parametre kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, teda Dôverou navrhované podmienky manažovania pacientov a objednávania poistencov Dôvery  na presný čas, prvovyšetrenie do 3 týždňov a rôzne iné jednostranné a nezaplatené zvýhodnenia.

Zdravotná poisťovňa Dôvera uznala podfinancovanie celého ambulantného sektora a deklarovala, že v spolupráci aj so ZAP-om sa bude sa snažiť podieľať sa na systémových zmenách a situáciu v čo najkratšom čase  za jednotlivé segmenty zlepšiť a n.

Jednota – sila – úspech (naše motto) sa pretavilo do reality. Boli sme úspešní preto, lebo sme sa nebáli zastrašovania a právnych hrozieb. Ostali sme principiálni a jednotní. Ostali sme pri pacientovi a bojovali za zvýšenie kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú zo zvýšených platieb už budeme zaobstarávať o čosi ľahšie.

Potvrdilo sa, že nie my lekári potrebujeme zdravotnú poisťovňu, ale zdravotná poisťovňa potrebuje nás – lekárov, pretože my rozumieme potrebám a ťažkostiam pacienta, rovnako i možnej liečbe.

Aj keď od ideálneho stavu je ešte ďaleko, výsledok rokovaní je treba brať ako začiatok reálnej transformácie slovenskej ambulantnej starostlivosti.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a mandát k rokovaniu. Mimoriadne ďakujeme tým kolegom, ktorí nepodľahli korupcii, nátlaku a zastrašovaniu (70% mandantov svoje nepodpísané dodatky zaslali na ústredie ZAP-u).

 

MUDr. Marian Kollár, predseda Správnej rady ZAP

 

14 thoughts on “GRATULUJEME! Rokovania s Dôverou sme ukončili úspešne.

 1. Ďakujeme za všetko! Celý čas sme stáli s kolegami (u nás na Prieložteku v Martine) za Vami a držali Vám palce pri vyjednávaní. Nepodľahli sme, verili sme Vám. Pán Šóth by si z Vás mal brať príklad!
  Prajeme všetko dobré, veľa ďalších úspechov v osobnom a pracovnom živote, aj pri ďalších vyjednávaniach všetkým členom Správnej rady ZAPu.
  S pozdravom MUDr. Dajana Dubcová Martin

 2. Z Newsletter -a ASLSR, ktorý v týchto dňoch dostali členovia Zdravity ….. stále “ tá istá pieseň “ , už roky…..

  „“ Delegáti Valného zhromaždenia ASLSR 29.9.-30.9.2017 na Donovaloch diskutovali tiež o informácii o nepodpísaní dodatkov
  medzi ZAP a zdravotnou poisťovňou Dôvera. V rámci diskusie odzneli názory, že niektoré kroky predstaviteľov ZAP sú absolútne neprijateľné. Jedná sa okrem iného o vyjadrenie MUDr. Kollára na oficiálnom rokovaní v zdravotnej poisťovni, že Zdravita zanikne, hromadne posielané e-maily členom ZAP, Zdravita aj ostatným ambulantným poskytovateľom s účelovo
  skreslenými, zavádzajúcimi a nepravdivými tvrdeniami o Zdravita. Jedným z množstva takýchto bol e-mail MUDr. Petra Liptáka, kde informuje členov ZAP o podmienkach zmluvy vyrokovaných s VŠZP, kde uvádza „Je veľká škoda, že vedenie Zdravity sa
  nepridalo ale podpisuje pre svojich členov bez výhrad nadiktované podmienky zmlúv.“
  Realita je však taká, že Zdravite a ZAP navrhla na obdobie od 1.10.2017 VŠZP rovnaké podmienky, ktoré ZAP prijal a Zdravita poisťovni predložila pripomienky, o ktorých rokuje . Viac informácií k situácii s VŠZP nájdete ďalej.
  Napriek uvedeným výhradám k jednaniu predstaviteľov ZAP, delegáti Valného zhromaždenia v súvislosti so situáciu členov ZAP a zdravotnou poisťovňou Dôvera dôrazne upozorňujú, že v rozpočte na rok 2018 je, pre zabezpečenie kvalitnej
  a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, nevyhnutné stanoviť odvody za poistencov štátu minimálne vo výške 5%.““

 3. Gratulujem ZAPU za to čo dosiahli, akurát to zvýšenie aj pre ostatných PZS….nečlenov a
  členov Zdravity ..ja by som s tým až tak nesúhlasil…mal ty byť len pre členov ZAPU..ktorý išli do rizika a boli par dni bez zmluvy poisťovňou…je to môj osobný názor

 4. Z článku ASLSR:

  „“ Ďakujeme pán Kollár, alebo ako to v skutočnosti je
  V posledných dňoch rezonovala na verejnosti otázka nepodpísania zmlúv medzi poisťovňou Dôvera a ZAP. V stredu (4.10.2017) v médiách odznela informácia, že obe strany sa už dohodli a MUDr. Kollár údajne požiadal Dôveru, aby vyrokované navýšenie zapracovala aj do zmlúv ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
  Doktorovi Kolárovi ďakujeme, ale …. na základe stanoviska Protimonopolného úradu SR (PMÚ), ktoré je mu iste známe, sa základné zmluvné podmienky zo strany poisťovní ponúkajú všetkým poskytovateľom rovnako. Ďalšie zvyšovanie sa realizuje prostredníctvom „projektov“, ktoré ZAP odmietol. Zdravita o projektovom financovaní rokovala a v Dôvere dosiahla významné zlepšenie cenových podmienok. „“

  Teda klasika, periodicky a roky sa opakujúca…. vzájomné obviňovanie a prekáranie sa na úkor väčšiny členov …

 5. Aký je postoj ZAP a komory k navrhovaným ordinačným hodinám – 35 hodín týždenne, z toho 2 dni do 15.00 hodiny (kde je obedná prestávka ? o desiatovej prestávke a pitnom režime lekára počas dňa ani nehovoriac), ako to najnovšie navrhujú poslanci?

 6. Obvodní lekári, prečo si necháme diktovať ordinačné hodiny ??
  – prečo máme mať paušálnu pracovnú dobu, keď nemáme paušálny príjem ani paušálne množstvo práce.
  – sme hodení do trhového kapitalistického prostredia a diktujú nám komunistické / populistické zákony
  – ja mám málo pacientov, stačia mi na ich ošetrenie 4 hodiny denne. Ďalšie 3 hodiny denne budem denne sedieť v prázdnej ambulancii
  – budem platiť sestričku, ktorá tiež nebude mať 3 hodiny čo robiť. A zrejme to bude pre mňa ekonomicky neudržateľné.
  – administratíva, účtovníctvo, zásobovanie ambulancie, vedenie firmy vyžaduje tiež istý čas
  – vyjadrenie, že sa má obvodný lekár starať o svojich pacientov 24 hodín denne 7 dní v týždni 365 dní v roku za kapitačnú platbu 2,00 EUR mesačne je …. smiešne… alebo možno žalovateľné

 7. Som špecialista, neurológ, dostala som tento týždeň zmluvu zo VšZP. Pridané k výkonu 60,62,63 0,12, – eura /navýšenie IPP/. To je to navýšenie o 4,5% od 1.10.2017?! Nech rátam, ako rátam, mne to vôbec nevychádza.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok