Informácia MZ SR k rezidentskému štúdiu pre najkritickejšie špecializácie

Z dôvodu dlhodobo evidovaného nedostatku lekárov špecialistov vystupuje do popredia riziko ohrozenia dostupnosti poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Dovoľujeme si vás týmto informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR rieši tento celospoločenský problém prehlbujúceho sa nedostatku lekárov špecialistov prostredníctvom rezidentského štúdia. Hlavný dôraz kladie na potrebu zvrátenia tohto nepriaznivého stavu a to aj s nutnosťou navýšenia počtu lekárov zaradených do rezidentského štúdia v určených najkritickejších špecializačných odboroch s nedostatkom lekárov špecialistov.

Na základe zákona č. 578/2004 Z., z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo zdravotníctva SR stanovilo zoznam špecializačných odborov s uvedením počtu miest pre zdravotnícke povolanie lekár zaradených do rezidentského štúdia k dátumu 01.10.2023 s označením samosprávneho kraja, v ktorom bude po ukončení rezidentského štúdia rezident poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosti.

Zoznam špecializačných odborov zaradených do rezidentského štúdia pre všetky samosprávne kraje nájdete tu: https://www.health.gov.sk/?rezidenti-specializacne-odbory-podla-samospravnych-krajov

Bližšie informácie sú dostupné na https://www.health.gov.sk/?rezidenti

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok