7 thoughts on “Kontrola v ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

  1. Dobrý deň,
   pani doktorka, asi to nebolo z prezentácie celkom jasné, preto som ešte podrobnejšie upravila podrobnejšie slajd č. 15. Z uvedeného vyplýva, že povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt na ambulancii platí do 25.5.2018. Od 25.5.2018 nadobudne účinnosť nová právna úprava ochrany osobných údajov (GDPR), v zmysle ktorej nemáte povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt. Avšak Úrad pre ochranu osobných údajov SR môže v prípade výkonu dozoru kontrolovať u Vás spätne obdobie 5 rokov dozadu.
   S pozdravom,
   Zuzana Dolinková

 1. Keď si to človek prečíta, má chuť v momente zavrieť ambulanciu. Nečudujem sa lekárom, ktorí majú dôchodkový vek, že nechcú ďalej pokračovať a zatvárajú ambulancie. Keby som mala tú možnosť, urobím to tiež. Navyše, kto nám uhradí všetky náklady súvisiace so zabezpečením všetkého vyššie uvedeného? Čo sa robí pre to, aby sa práca lekárom uľahčila a mohli sa plne venovať svojim pacientom?

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok