Otvorený list so žiadosťou o pomoc – AKTUÁLNE :24

Slovenské zdravotníctvo potrebuje pomoc, adekvátnu pozornosť a odvahu politických subjektov robiť rázne kroky. Platba za poistencov štátu by v budúcom roku mala byť na úrovni minimálne 6,5 % priemernej mzdy.

Najväčšie organizácie združené v zdravotníckej sekcii Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR poslali Ministerstvu zdravotníctva SR otvorený list so žiadosťou o pomoc. V liste poukazujú na dlhodobo trvajúci alarmujúci stav slovenského zdravotníctva. Žiadajú novú vládu, aby sa tento sektor stal jej prioritou. Podľa asociácie je tento sektor každý rok na pokraji kolapsu a je ho nutné dofinancovať na poslednú chvíľu prostredníctvom navýšenia platby za poistenca. Nevyhnutným krokom k odvráteniu súčasného krízového stavu by mala byť aj dlhodobá vízia financovania.

K téme vystúpila v relácii RTVS Aktuálne :24 aj prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová. „Problém celého zdravotníctva a jeho jednotlivých segmentov je to, že každý rok sa na poslednú chvíľu na konci roka dozvieme aký objem financií je vyhradený pre zdravotníctvo a jeho jednotlivé časti – či už nemocničné alebo ambulantné zariadenia. Zdravotníctvo je však veľmi veľký organizmus na to, aby sme vedeli prežívať z roka na rok. Preto by sme uvítali istotu, že financií pôjde každý rok do zdravotníctva dostatok. Potrebujeme nielen dlhodobú perspektívu, ale aj dlhodobú víziu toho, že platby pre rôzne segmenty budú dostatočné. Opakovane sa totiž stretávame s tým, že ministerstvo financií predstaví programové rozpočtovanie a následne dochádza k rôznym protestným akciám segmentov, ktoré zastupujú nemocničný alebo ambulantný sektor a dochádza k dofinancovaniu. Ide však o nesystémové riešenia, pri ktorých nielenže nemôžeme zveľaďovať, ale ani udržiavať chod zdravotníckych zariadení.“

Pri otázke, či je možné nastaviť systémové a predvídateľné financovanie zdravotníctva na niekoľko rokov dopredu zdôraznila Jaroslava Orosová najmä nevyhnutnosť navýšenia platieb za poistenca. „Jednou z našich priorít je to, aby v roku 2024 dával štát 6,6 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve za poistencov štátu, čo je 3,5 milióna občanov. To je obrovská suma, ktorá nám v zdravotníctve každý rok chýba. Pokiaľ by sme mali na celé volebné obdobie istotu, že budeme dostávať túto sumu vieme predpokladať, čo sa bude diať ďalej. Odpoveď neznie, či je to možné, ale, že je to nutné. Musíme pomenovať reálnu situáciu, takú aká je a pomenovať ciele, vyčísliť reálne náklady, ktoré potrebujeme pokryť a predstaviť víziu, na základe ktorej začneme systém budovať odznova, pretože dnes je viac nefunkčný ako funkčný.“

Archív relácie: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/20110/432852

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok