One thought on “PF 2019

  1. Ďakujem, ďakujeme. Celému tímu ZaP prajem, dovolím si povedať že i v mene radových členov ZaP tiež príjemné prežitie Vianoc. V kruhu tých, či už s Vašou krvou, alebo životných partnerov či dobrých známych, priateliov. V atmosfére úprimnosti, vzájomnej úcty, dobrej vôle, pochopenia, porozumenia. Bohužial v predchádzajúcich týždňoch ste na podobnú atmosféru nemali šťastie. Pri Vašich vyjednávaniach ste sa stretávali s ťažkou absenciou pochopenia, ústretovosti, stratou vlastného úsudku. Stretli ste sa akurát s aroganciou moci….Nech Vám to tieto sviatky vynahradia.
    Hlavu hore, život ide ďalej a verte, že do životov nás jednotlivcov, či i takých skupín ako je ZaP, prinesie nové výzvy.
    Podobne prajem príjemné Vianoce všetkým ZaPákom, bez rozdielu, tým ktorí podpísali, podpíšu nové zmluvy, alebo i nepodpíšu.
    Politická vôľa je mašinéria ktorá gniavi všetko. Ale len do „času“, kým nestane proces samodešrukcie….Ale je tu ešte dobrá vôľa, ktorá spája ľudí, národy a robí svet krajším. Jej efekt pretrvá veky. Prežité udalosti nás nezabili, ale nás posilnili…

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok