Podpora kolegov – ambulantných lekárov vypovedaním zmlúv VšZP

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, všetci ambulatní lekári!

Tí z vás, ktorí:

 • síce máte z rôznych dôvodov a s rôznou účinnosťou zmluvy s VšZP podpísané, avšak napriek tomu nie ste s nimi spokojní, tak ako to opakovane deklaruje vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP)
 • chcete podporiť viac ako 1000 ambulantných lekárov, členov ZAP, svojich kolegov, ktorí sú od 1. decembra 2018 vo vzťahu k VšZP v nezmluvnom vzťahu
 • i Vy chcete byť úspešnými
 • pridajte sa v tejto veci k nám
 • inak ako Vašou aktívnou podporou, teda deklaratórnymi výpoveďami VšZP,  Vám nevieme garantovať to, že budete úspešní spolu s nami.

NAŠA LEPŠIA BUDÚCNOSŤ JE LEN A LEN V NAŠICH RUKÁCH. AK SEBA i ZAP CHCETE PODPORIŤ, POSTUPUJTE PROSÍM NASLEDOVNE:

 1. Ak ste členom ZAP, ktorý dodatok individuálne podpísal:
 • vyplňte prosím Vaše identifikačné údaje v znení výpovede, krtoré nájdete tu: PRILOHA_1_Vypoved_VsZP
 • výpoveď prosím podpíšte
 • vyplnenú a podpísanú výpoveď prosím naskenujte a pošlite OBRATOM na email: riaditel@zapsk.sk
 • originál výpovede zároveň prosím pošlite na adresu: ZAP, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
 1. Ak ste členom inej organizácie zastupujúcej ambulantných poskytovateľov alebo nie ste členom žiadnej organizácie:
 • vyplňte prosím Vaše identifikačné údaje a dátum účinnosti Vášho posledného dodatku vo VšZP v znení výpovede, ktoré nájdete tu: PRILOHA_2_Vypoved_VsZP_nemandanti
 • výpoveď prosím podpíšte
 • podpisom výpovede zároveň splnomocňujete ZAP LEN na podanie výpovede a rokovanie o nových zmluvných a cenových podmienkach
 • vyplnenú a podpísanú výpoveď prosím naskenujte a pošlite OBRATOM na email: riaditel@zapsk.sk
 • originál výpovede zároveň pošlite na adresu: ZAP, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
 • ZAP výpoveď doručí VšZP

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností kontaktujte prosím ZAP na tel. č. 0911 361 023 alebo emailom na riaditel@zapsk.sk.

Ďakujeme za podporu, spolupatričnosť a spoluprácu.

ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok