Slovenské zdravotníctvo zachraňuje najmä nasadenie a obetavosť zdravotníkov

ZAP

Toto základné posolstvo vyslovila v utorok 28.9.2021 na adresu slovenského zdravotníctva v Správe o stave republiky prezidentka republiky Zuzana Čaputová. Zdravotníci podľa nej od začiatku pandémie riskovali nielen svoje zdravie, ale aj životy, aby zachraňovali životy iných. A v čase najväčšej krízy práve oni svojim nadsadením odvrátili zlyhanie systému zdravotníckej starostlivosti.

Extrémne vypätie a extrémne situácie ovplyvnili ich fyzické aj psychické zdravie a neutíchajúca pandémia, ale aj neriešené dlhodobé problémy rezortu mnohých z nich stále vedú k úvahám o odchode zo zdravotníctva.

„Dlhodobo vieme, že ľudí v zdravotníctve máme málo a že ich priemerný vek je vysoký. Preto je nevyhnutné, aby sa personálna stabilizácia v rezorte stala jednou z našich kľúčových priorít, inak to bude mať pre nás všetkých fatálne následky,“ zdôraznila Zuzana Čaputová.

Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov MUDr. Jaroslava Orosová s jasným pomenovaním viacerých problémov súčasného stavu zdravotníctva prezidentkou republiky súhlasí, a zároveň vyzýva všetkých kompetentných k tomu, aby sa nimi začali okamžite zaoberať a začali ich v čo najkratšom čase riešiť.

„Pretože veta, „už včera bolo neskoro“ je aktuálnejšia, ako kedykoľvek predtým. Zdravotníctvo a s ním aj ambulantná sféra sa nachádza pred kolapsom a v chode ho dnes drží len nesmierna obetavosť zdravotníkov, ktorých každým dňom ubúda. Riešenie personálnych a finančných otázok v zdravotníctve musí byť neodkladnou prioritou tejto aj ďalších vlád tak, aby bola v SR zabezpečená kontinuita a uspokojivá kvalita zdravotnej starostlivosti počas pandémie aj po nej. Veríme, že záujem riešiť súčasnú ťažkú situáciu v zdravotníctve prejavia kompetentní aj pri príprave rozpočtu, ktorý v konečnom dôsledku, viac ako čokoľvek iné, odhalí skutočné priority tejto vlády.“

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok