Tlačová správa ZAP zo dňa 26.9.2017

T L A Č O V Á  S P R Á V A

Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP)

Bratislava (26.9.2017)

 

V piatok dňa 22.9.2017 ukončil ZAP rokovania s VšZP, s ktorou sa dohodol  na nových dodatkoch zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, že hovoríme o dohode, je potrebné túto dohodu chápať skôr ako kompromis, ktorý nevyjadruje finančné nároky ZAP, ale potreby pacientov a reálnych možností VšZP.  Kompromisná dohoda však ukázala, že napriek tomu, že VšZP je v ozdravnom pláne, vie ponúknuť to, čo aspoň čiastočne preklenie toto nepriaznivé obdobie spočívajúce v navýšení úhrad v priemere približne o 4,5 % poskytnuté od 1.10.2017 a ďalšie navýšenie o 8 % v roku 2018.

Žiaľ, Dôvera pôsobiaca ako člen skupiny Penta, svoje poslanie vidí v prvom rade v dosahovaní zisku a to aj na úkor svojich poistencov. Na rozdiel od reklamných kampaní zameraných na získanie pacienta, realita vyjadrená v návrhoch zmlúv s poskytovateľmi ukazuje, že návrhy zmlúv sú nielen proti záujmom poskytovateľov, ale predovšetkým proti záujmom pacientov, nielen poistencov iných zdravotných poisťovní, ale aj proti poistencom samotnej Dôvery. Návrh dodatkov zmlúv síce obsahoval navýšenie úhrad o 10%, avšak za splnenia podmienok nadiktovaných Dôverou poskytovateľmi, ako i vyhodnocovania poskytovateľov Dôverou. Tieto ustanovenia nás nútia k tomu, že ak si chceme zarobiť, musíme vyšetrovať pacienta čo najmenej a predpisovať lieky by sme rovnako mali čo najmenej. Sme zásadne proti zvyšovaniu frekvencie vyšetrení v našich ambulanciách, ktoré na rozdiel od verejných proklamácií zvyšovania kvality, povedú presne naopak k jej znižovaniu. Rovnako zásadne odmietame osobitné výhody a uprednostňovanie poistencov Dôvery pred poistencami iných zdravotných poisťovní.

Viacerí lekári – členovia ZAP nám avizovali, že počas celého včerajšieho dňa boli atakovaní doslova nanucovaním a vyhrážkami zo strany pracovníkov Dôvery, aby podpisovali individuálne tieto nevýhodné zmluvy. Argument bol jasný. Rokovania so ZAP skončili a ak to naši ľudia – členovia ZAP nepodpíšu, skončia tiež!! Odmietame takýto nátlak na lekárov v čase, keď sa majú venovať poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, vrátane poistencov Dôvery. Partnerom pre rokovanie s Dôverou je Zväz ambulantných poskytovateľov, ktorý zastupuje svojich dvetisíc členov.

Dôvera napokon včera večer kontaktovala ZAP emailovým oznámením, v ktorom predstaviteľov ZAP obvinila z ovplyvňovania prepoisťovacej kampane. Len do konca septembra totiž môžu poistenci zmeniť zdravotnú poisťovňu. Email riaditeľa úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Mariána Faktora prišiel členom rokovacieho tímu ZAP v podvečer uplynutia lehoty, ktorý zväz na dohodu stanovil.

Na ponuku riaditeľa Faktora sme obratom reagovali a ponúkli sme pracovné stretnutie dnes ráno, ešte pred nami avizovanou tlačovou besedou. Ponúknutý termín rokovania odmietli a ponúkli iné termíny rokovania. Nie sú to pacienti, ktorí potrebujú Dôveru, nie sú to lekári, ktorí potrebujú Dôveru. Poisťovňa potrebuje svojich poistencov a nás, aby mohla dosahovať svoje zisky.

Zväz ambulantných poskytovateľov chce aj naďalej rokovať s Dôverou a aj touto cestou deklaruje svoju pripravenosť dohodnúť sa predovšetkým v záujme nerušeného poskytovania zdravotnej starostlivosti našim pacientom. Vzhľadom k tomu, že koniec mesiaca je predo dvermi je možné, že od 1.10.2017 budú poskytovatelia, členovia ZAP, v tzv. nezmluvnom vzťahu voči Dôvera zdravotná poisťovňa a jej poistencom. Zdravotnú starostlivosť by sme mali poskytovať poistencom Dôvery za úhradu zdravotnej poisťovne výlučne v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Ostatnú zdravotnú starostlivosť by sme mali poskytovať  poistencom Dôvery za priamu úhradu od pacienta, a to vrátane predpisovania liekov s dodatkom „Hradí pacient“.

Aj po 1. októbri 2017 však môže byť ešte všetko inak. My sme pripravení. Pripravení sú aj naši členovia  ktorí sa určite zastrašiť nenechajú. Jedno však určite vieme. Systém potrebuje zmenu. A toto je začiatok zmeny v slovenskom zdravotníctve, ktorú všetci očakávame. Zelenú už predsa konečne musia dostať pacienti a nie záujmy obchodníkov.

V nasledujúcich dňoch budeme Vás i našich pacientov o aktuálnej situácii pravidelne a podľa potreby informovať.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok