Vyhlásenie ZAP k problematike prehliadok mŕtvych tiel

 

VYHLÁSENIE

ZVÄZU AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV (ZAP)
K PROBLEMATIKE VYKONÁVANIA PREHLIADOK MŔTVYCH TIEL

 

Bratislava, 6.2.2018

Predstavenstvo a Správna rada ZAP opakovane v súlade so stanoviskom Slovenskej lekárskej komory vyhlasujú, že legislatívna úprava zabezpečovania vykonávania prehliadok mŕtvych tiel na základe povinného rozpisovania lekárov všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti nie je akceptovateľná. Toto znenie zákona je v praxi totiž veľmi ťažko realizovateľné.

Opakovane vyhlasujeme a trváme na tom, že vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel musí byť založené na dobrovoľnosti a nie je možné kohokoľvek k tejto činnosti nútiť.

Nie je prijateľné žiadať od všeobecných lekárov pre dospelých, aby túto činnosť povinne vykonávali až do vybratia organizátorov na zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel.

Máme za to, že jediným prijateľným riešením tejto situácie je apelovať na dobrovoľné zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel lekármi všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí majú záujem túto činnosť vykonávať do času jej úplného sprofesionalizovania vybranými organizátormi.

Ak sa nepodarí zabezpečiť výkon prehliadok mŕtvych tiel týmto spôsobom, potom musíme s poľutovaním konštatovať, že bude potrebné podriadiť sa platnému zneniu zákona a riadiť sa povinným rozpisovaním lekárov, pričom toto riešenie považujeme za úplne krajné a zlé.

 

2 thoughts on “Vyhlásenie ZAP k problematike prehliadok mŕtvych tiel

  1. Vážení kolegovia, všimnite si prosím, že zoznamy ÚDZS zrazu neobsahujú mená lekárov, ako to káže zákon, ale zoznam s.r.o. čo je podľa môjho názoru v rozpore so zákonom, pretože ten v §47d ods. 12 písm. c. hovorí toto: „zoznam lekárov podľa odseku 6 písm. b), odseku 8 alebo lekárov poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť alebo špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 9, s uvedením mena a priezviska, telefonického kontaktu a dátumu a času, v ktorom budú vykonávať prehliadky mŕtvych tiel. “ Poosielam aj Mgr. Senešimu.

  2. Dobrý deň,
    áno pán doktor, takto boli rozpisy zmenené ešte minuly víkend a sú aj podľa našho názoru v rozpore so znením zákona. Na uvedenú skutočnosť sme na rokovaní dňa 5.2.2018 na pôde MZSR konanom so zástupcami UDZS aj ostatnými zástupcami poskytovateľov upozorňovali.
    S pozdravom,
    Dolinková

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok