Zväz ambulantných poskytovateľov povedie od júla 2021 MUDr. Jaroslava Orosová

ZAP

Správna rada Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) zvolila na svojom zasadnutí konanom dňa 22. júna 2021 za svoju prezidentku MUDr. Jaroslavu Orosovú. Po tom, ako sa Zuzana Dolinková vzdala k 30. júnu 2021 funkcie prezidentky ZAP, bude na čele ZAP-u stáť MUDr. Orosová, ktorá bola dočasne poverená výkonom funkcie prezidentky, a to až do času zvolenia nového prezidenta na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia ZAP, ktoré by sa malo konať na jeseň 2021.

MUDr. Jaroslava Orosová, dočasne poverená prezidentka ZAP:

,,V súčasnej situácii kedy pandémia ešte výraznejšie devastuje už i tak desaťročia zo strany štátu zanedbávaný a podfinancovaný ambulantný sektor, vnímam moje dočasné menovanie do funkcie ako výzvu a povinnosť, naďalej po boku mojich spolupracovníkov v ZAP-e zlepšovať podmienky neštátneho ambulantného sektora tak, aby bola na Slovensku zachovaná kontinuita, dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti pre pacienta. Verím, že tieto naše záujmy nájdu prienik aj v budúcich rokovaniach zo strany štátnych inštitúcií a zdravotných poisťovní.“

Zuzana Dolinková pôsobila v ZAP-e od jeho vzniku v roku 2015. Najskôr ako výkonná riaditeľka, neskôr ako predsedníčka predstavenstva a posledný rok ako prezidentka zväzu. Na margo vzdania sa funkcie prezidentky ZAP uviedla:

,,Dlhodobo osobne cítim, že ZAP, ale predovšetkým pacienti a zdravotníci potrebujú silnú podporu a pomocnú ruku k realizácii jasnej vízie na zmenu zdravotníctva. Rezortné ministerstvo zdravotníctva, ani vedenie tejto krajiny nemôže už dlhšie ignorovať fakt, že zdravotnícky systém sa nám rozpadáva ako domček z karát a že stav, kedy nás nebude mať kto liečiť, kedy zostanú ambulancie zatvorené a nemocničné oddelenia bez zdravotníckeho personálu, je za dverami. Napriek vytrvalému a cieľavedomému postupu je dnes pre mňa bezmocnosť a nemožnosť efektívne posúvať veci vpred znakom toho, že treba zmobilizovať sily, posunúť sa ďalej a vydať sa na inú cestu. Želám si, aby ZAP bol tou organizáciou, ktorá bude v ďalšom fungovaní kontinuálne napĺňať požiadavky všetkých jej členov a každý člen ZAP-u bude hrdý na to, že je jeho súčasťou.“


MUDr. J. Orosová vedie Ambulanciu klinickej imunológie a alergológie pre deti a dospelých a na čiastočný úväzok pracuje aj v nemocnici. Promovala v roku 2007 v odbore Všeobecné lekárstvo po absolvovaní štúdia na Lekárskej fakulte Université Bordeaux II, Francúzsko a Univerzite Komenského v Bratislave. Následne v roku 2009 získala postupovú skúšku v odbore Vnútorné lekárstvo a v odbore Klinická imunológia a alergológia atestovala v roku 2012. Po získaní špecializácie v odbore, pracovala na pľúcnych a imunologických pracoviskách v Univerzitnej nemocnici Bratislava a Royal Free Hospital v Londýne. Aktívne ovláda anglický a francúzsky jazyk. Je držiteľkou slovenskej a britskej lekárskej licencie.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok