Informácia MZ SR k liečbe antivirotickými liečivami

Dovoľujeme si vás na základe informácie Ministerstva zdravotníctva SR upozorniť, že bolo vydané nové odborné usmernenie k liečbe antivirotickými liekmi Lagevrio 200 mg. Taktiež sa pripravuje proces spustenia lieku Paxlovid 150 mg + 100 mg.

Najdôležitejšou zmenou v usmerneniach je zrušenie akceptácie diagnostiky ochorenia COVID-19 iba antigénovým testom. Liečba antivirotikami je indikovaná u dospelých pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP testu.

Zároveň by sme vás chceli informovať aj o spustení kontroly preskripcie a pozitívneho PCR testu pre daného pacienta, nakoľko pri akceptácii diagnostiky ochorenia COVID-19 na základe antigénových testov dochádzalo k značnému zneužívaniu preskripcie.

Paxlovid 150 mg + 100 mg je aktuálne ešte nedostupný, SR čaká na prvú dodávku, ktorá by mala prísť začiatkom augusta. O dátume dostupnosti a možnosti preskripcie vás budeme včas informovať.

Usmernenia stiahnete tu:

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k liečbe antivirotickým liekom Paxlovid 150 mg + 100 mg pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19.

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  k liečbe antivirotickým liečivom molnupiravir (Lagevrio 200mg) pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19

Informovaný súhlas pacienta k liečbe Paxlovidom.

Zároveň sú všetky dokumenty prístupné aj na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok