Ktoré lieky nie je možné prepísať s poznámkou ,,REPETETUR“?

 

Od 1.6.2018 je účinná Vyhláška MZ SR č. 146/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“, v zmysle ktorej na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“ nie je možné predpísať humánny liek s obsahom

a) liečiva anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s kódom J01,

b) omamnej látky II. a III. skupiny uvedenej v zozname omamných látok a psychotropných látok,

c) psychotropnej látky II. a III. skupiny uvedenej v zozname omamných látok a psychotropných látok.

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok