MUDr. Elena Prokopová – Ak nič neurobíme, na vidieku nebude mať kto liečiť naše deti

Ak by dnes odišli do penzie všetci detskí lekári v dôchodkovom veku, bez lekára by zostalo pol milióna slovenských detí. Zatiaľ z lásky k povolaniu, či skôr k poslaniu a najmä k deťom zostávajú. Ale raz budú musieť odísť.

Problémom je, že ich v ambulanciách na celom Slovensku nemá kto nahradiť. Alarmujúca je situácia najmä v regiónoch, kde sa nástupcovia pediatrov vôbec nehrnú.

Aj keď je situácia v ambulantnom sektore pre deti a dorast na Slovensku naozaj vážna, treba konštatovať, že odborníci v bielych plášťoch aj v tejto situácii robia všetko, čo je v ich silách, aby na Slovensku udržali vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti o deti, ktorú nám podľa hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Eleny Prokopovej, závidí celá Európa.

One thought on “MUDr. Elena Prokopová – Ak nič neurobíme, na vidieku nebude mať kto liečiť naše deti

 1. Veľmi pekná prezentácia ďakujem
  poznámku – viď
  :http://obyvatelstvo.population.city/slovensko/by som z tejto stránky vyplýya približne

  Demografické ukazovatele hovoria, že ak je 1000 primárnych pediatrov
  pripadá priemerne na ambulanciu cca 1072 detí do 19 rokov, alebo u dorastových lekárov by mohlo isť o v prípade ak by kapitovali všetku mládež do 29 rokov 1750 skutočne asi polovicu mládeže cca čo je 1300? možno.

  Skutočnosť je dnes taká, že veľká časť detí žije z rodičmi v Bratislave – na prechodnom pobyte. Slovenský mladí sú v Bratislave práve tí majú deti.
  Výsledok je potom 150 novorodencov a 2000 detí na jednu ambulanciu v Bratislave- pritom má práve „Blava “ najstaršie vekové zloženie VLDD- každý rok ubúdajú, úmrtie alebo dôchodok. Takže tieto počty rastú
  Pre poisťovne :
  Výpočty príjmov je potrebné robiť na priemernú ambulanciu na Slovensku , vychádzať s čísiel,Potom riešme spôsob riešenia malých a veľkých praxí.
  Celoplošné vyhlášky a zákony situáciu bez riadnej analýzy len zhoršia. Len veľká prax bude mať financie na zaplatenie 2 sestier. bude mať však príjem ako dve ambulancie. Samozrejme oveľa viac práce.
  Ak bude priemerná kapitácia na dieťa minimálne 10 Euro, potom bonifikujme a v takom prípade možno príde aj záujem mladých lekárov o pediatriu.
  Minimálna sieť by mala byť zachovaná podľa koncepcie – každé dieťa má mať svojho pediatra
  K. Prcúchová

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok