Paušálno-výkonový kontrakt vo VšZP je dobrovoľný

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v týchto dňoch VšZP doručuje individuálne (nie cez ZAP) špecialistom vybraných odborností – neurológia, vnútorné lekárstvo, ORL, imuno-alergológia a endokrinológia návrh zmluvy na zavedenie kombinovaného paušálno-výkonového úhradového mechanizmu, tzv. KUSAS. Aj napriek textu sprievodnej emailovej informácie VšZP,  že do zmluvy máte doplniť zo strany VšZP požadované údaje, tento návrh zmluvy od 1.7.2018 je DOBROVOĽNÝ a nie je povinnosť ho s VšZP uzatvoriť.

Preto Vás prosíme, aby ste v prípade, ak nemáte záujem o zazmluvnenie KUSAS, doručované návrhy zmlúv z VšZP ignorovali a nepodpisovali ich.

Ak je však pre Vás návrh kombinovaného úhradového mechanizmu výhodný a chcete zmluvu v tomto znení s účinnosťou od 1.7.2018 podpísať, kontaktujte prosím ZAP na emailovej adrese: zap@zapsk.sk.

ZAP s VšZP intenzívne rokuje o nových zmluvných podmienkach za všetky segmenty. Vaše súčasné zmluvy s VšZP sú platné do 31.12.2018 a cenové podmienky do 30.9.2018. Vyjednávanie s VšZP pokračuje, na podmienkach sme sa zatiaľ nedohodli a hromadné zmluvy vo VšZP neboli k 1.7.2018 zatiaľ podpísané.

Po ukončení rokovaní s VšZP Vás budeme obratom informovať o tom, čo bude obsahom Vašich nových zmlúv s VšZP a na aké časové obdobie budú zmluvy uzatvorené.

Sme pripravení a odhodlaní vyrokovať pre všetkých členov ZAP, teda pre všetky segmenty aj vo VšZP čo najlepšie zmluvné podmienky, ktoré budú čo najspravodlivejším spôsobom reflektovať Vaše oprávnené požiadavky a mali by byť čo najadekvátnejším ohodnotením Vašej každodennej obetavej práce.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností kontaktujte prosím ZAP.

Ďakujeme za spoluprácu.

ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok