Pozvánka na EQuiP Conference 2018

Vážene kolegyne, kolegovia,

S radosťou Vás pozývam na prvú konferenciu všeobecných praktických lekárov európskeho formátu, ktorý sa uskutoční u nás na Slovensku, v Bratislave. Privítame na ňom špičkových zahraničných odborníkov, ktorí sa dlhodobo zaoberajú kvalitou, bezpečnosťou ako aj efektivitou zdravotnej starostlivosti v jednotlivých štátoch celej Európy.

Budeme mať možnosť diskutovať o 3 hlavných témach konferencie, ktoré sme vybrali práve preto, že sú to oblasti, v ktorých je aktuálne v našej krajine asi najväčší potenciál k zlepšovaniu. Prvou témou je vzdelávanie, bez ktorého si kvalitnú zdravotnú starostlivosti nedokážeme predstaviť. Ďalšou témou je elektronické zdravotníctvo (eHealth), ktorý sa na Slovensku ešte len pripravuje na spustenie od 1.1.2018 a my veríme, že nám prinesie viac výhod ako negatív v našej každodennej práci. Poslednou témou konferencie bude snaha ukázať, že v každom štáte, kde je kvalitná, efektívna a dobrá zdravotná starostlivosť o pacientov, je základom fungujúca primárna zdravotná starostlivosť – teda my všeobecní praktickí lekári.

Teším sa na vašu účasť a bohatú diskusiu o daných témach, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu postavenia všeobecného praktického lekárstva na Slovensku a zároveň k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o našich pacientov.

Štefan Krnáč, MD

Prezident konferencie
Národný delegát v EQuiP (Európska spoločnosť pre kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti)

Program konferencie:

http://www.equip2018.sk/sk/PDF/EQuiP_2018_program.pdf

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok