Reakcia Zväzu ambulantných poskytovateľov na krátenie platieb za poistencov štátu v 4. kvartáli 2021

ZAP

Štát zaplatí za svojich poistencov v tomto roku menej. Vzhľadom na aktuálnu daňovú prognózu sa má platba za poistencov štátu znížiť o viac ako 232 miliónov eur.

Túto situáciu považuje pri súčasnom kritickom stave slovenského zdravotníctva Zväz ambulantných poskytovateľov za neprijateľnú.

„ZAP s ohľadom na kritickú personálnu a materiálnu situáciu v zdravotníctve, považuje krátenie platieb za poistencov štátu v 4. kvartáli 2021 o približne 2/3 z pôvodnej sumy 358 000 000 eur na 125 500 000 eur za nepochopiteľný a devastačný krok. A to práve v čase celosvetovej pandémie, kedy z nášho, v tom čase už chronicky podfinancovaného systému odišlo niekoľko stoviek zdravotníckych pracovníkov. Chýbajú nám lekári pri lôžku, všeobecní lekári, špecialisti, ale i sestry a ostatný personál a zdravotná starostlivosť je poskytovaná v chátrajúcich budovách často v havarijnom stave. Práve teraz, keď najviac očakávame urýchlené dofinancovanie a riešenie situácie, vidí štát priestor na krátenie!

Tento krok z nášho pohľadu nemožno vnímať ako snahu o zlepšenie súčasnej ťažkej situácie slovenských zdravotníkov, či zabezpečenie dostupnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov. Obzvlášť v čase, kedy dochádza k odsúvaniu plánovaných výkonov pre nedostatok personálu a kapacít,“ upozorňuje prezidentka zväzu MUDr. Jaroslava Orosová.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok