Stretnutie v Národnom centre zdravotníckych informácií

ZAP

Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová a jeho výkonná riaditeľka Naďa Trenčanská Bedušová na stretnutí v Národnom centre zdravotníckych informácií spolu so zástupcami centra a dodávateľmi ambulantných informačných systémov konštruktívne diskutovali o ďalších možnostiach rozvoja systému ezdravia. Zväz prezentoval stanoviská a skúsenosti svojich členov v téme eobjednavania, evymenneho listka či elabu.

Dnes je na Slovensku v ezdraví pripojených takmer 21-tisíc lekárov a vyše 2 100 lekární. Všetky strany vstupujú do procesu elektronizácie zdravotníctva z inej pozície a inými očakávaniami. Dôležitý je však konsensus, ktorého výsledkom je nielen uľahčenie práce lekárov, ale aj cesty pacienta v zdravotníckom systéme. Teší nás, že v hľadaní riešení rozvoja ezdravia je dôležitý práve názor lekárov a veríme, že v ďalšej spolupráci dospejeme k záverom prospešným pre všetky strany.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok