Výzva k nepodpisovaniu dodatkov z VšZP

 

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP),

ďakujeme vám za prejavené odhodlanie obhajovať  požiadavky, ktoré vo vašom mene predniesli poisťovniam  vaši zástupcovia vo vedení ZAP.

V priebehu 2 týždňov sa na ústredie ZAP, napriek dovolenkovému obdobiu, vrátilo už okolo 1000 nepodpísaných dodatkov od VšZP a každý deň prichádzajú desiatky ďalších.

Vieme, že niektorí z vás sa rozhodli dodatky nepodpísať, ale nechávajú si ich doma.
Je to právo každého jednotlivca, ako sa rozhodne, ale pre ďalšie rokovania je dôležité, aby sa  nepodpísané dodatky sústredili na jedno miesto. Správna rada a Predstavenstvo ZAP budú lepšie pripravení reagovať na prípadné vyjadrenia VšZP o tom, koľko poskytovateľov zmluvy vrátilo podpísané do poisťovne a bude mať menšie možnosti zavádzať a manipulovať.

Chceme vás ubezpečiť, že nepodpísaním dodatkov nikomu nezanikla platnosť zmluvy a máme 60 dní na dohodovacie konanie. Až potom nasleduje 30-dňová výpovedná doba, čiže do 30.9.2017 sa pre žiadneho poskytovateľa zmluvné podmienky nemenia. Ubezpečujeme vás, že budeme konať tak, aby sme neohrozili žiadneho  člena  ZAP nezmluvným vzťahom

Je však potrebné nejaký čas ešte vydržať a deklarovať tak  našu jednotu a odhodlanie obhajovať naše oprávnené požiadavky.

 

ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok