!!! AKTUÁLNE INFO o rokovaniach so zdravotnými poisťovňami v súvislosti s COVID-19

 

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov!

 

Včera, dňa 30. marca 2020 rokoval Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) do neskorých nočných hodín so zástupcami vedenia Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR)  za osobnej účasti ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Rokovania sa okrem výkonnej riaditeľky a predsedníčky predstavenstva ZAP JUDr. Zuzany Dolinkovej zúčastnili aj zástupcovia Asociácie súkromných lekárov SR, MUDr. Marián Šoth (prezident) a MUDr. Andrej Zlatoš (za špecialistov ASL SR), hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo pre dospelých MUDr. Adriana Šimková a prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár.

Dvomi hlavnými témami rokovania bol manažment fungovania ambulantného sektora a financovanie ambulancií počas pandémie, vrátane podmienok pokračovania v zmluvnom vzťahu ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami s účinnosťou od 1. apríla 2020. Zo strany všetkých prítomných prebehla k uvedeným témam široká diskusia a po štvorhodinovom rokovaní boli prijaté tieto závery:

 1. K mechanizmu a manažmentu chodu ambulancií za všetky segmenty (VLD, VLDD, ŠAS a GYN) bude na základe dohodnutých podmienok zúčastnených vypracované a vzájomne odsúhlasené záväzné odborné usmernenie MZ SR pre celý ambulantný sektor, v zmysle ktorého sa bude poskytovať ambulantná zdravotná starostlivosť počas šírenia pandémie koronavírusu. Odborné usmernenie by malo byť pre ambulantný sektor pripravené najneskôr do konca tohto týždňa, teda do 3.apríla 2020.
 2. Ambulantní lekári vo všetkých odbornostiach budú počas celej doby pandémie postupovať a poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s odborným usmernením MZ SR a budú plne súčinní tak, aby sme dokázali čo najviac eliminovať posielanie pacientov do nemocníc a súčasne aby sme čo najdlhšie udržali funkčnosť ambulantného sektora.
 3. Minister zdravotníctva opakovane prisľúbil, že tento týždeň, pravdepodobne dnes a zajtra sa budú do všetkých ambulancií distribuovať pre ambulantných poskytovateľov osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) prostredníctvom VÚC. Súčasne podporil požiadavku ZAP-u, aby pre najviac ohrozené odbornosti, ako sú najmä VLD, VLDD, ORL, gastroenterológia, pneumológia, imuno-alergológia, stomatológia, boli okrem ostatných  OOPP v čo najkratšom čase zabezpečené aj ochranné štíty a okuliare.
 4. Na základe jednomyseľnej dohody zúčastnených zástupcov poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v súvislosti s už prijatými ostatnými ekonomickými opatreniami pre iné subjekty v súvislosti s COVID-19, bola ministrovi zdravotníctva predložená požiadavka financovania ambulantného sektora na úrovni úhrad vo výške 100% priemerných mesačných platieb za rok 2019 vo všetkých zdravotných poisťovniach s účinnosťou od 1. apríla 2020. ZAP opakovane apeloval na ministra zdravotníctva, že členom ZAP končia zmluvy so zdravotnou poisťovňou Dôvera dnes, teda dňa 31. marca 2020 a v prípade nedohody zostanú všetci špecialisti v ZAP-e od 1. apríla 2020 v nezmluvnom vzťahu s Dôverou, pričom táto nebude mať zabezpečenú zákonom stanovenú verejnú minimálnu sieť v špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Okrem toho cenové podmienky končia dnes, dňa 31. marca 2020 ambulantným poskytovateľom aj vo VšZP a od 1. apríla 2020 začína tzv. dohodovacie konanie. VšZP však do dnešného dňa vo vzťahu k ambulantným poskytovateľov nereflektovala formou žiadneho návrhu dodatku k zmluvným a cenovým úpravám v súvislosti s COVID-19.
 5. Požiadavky financovania ambulantného sektora, ich zdôvodnenie a oprávnenosť na úrovni úhrad vo výške 100% priemerných mesačných platieb za rok 2019 pre všetky odbornosti vzal minister zdravotníctva na vedomie. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, vrátane nevyhnutej potreby dofinancovania rezortu zdravotníctva bude musieť túto požiadavku obratom, predpokladáme že v priebehu dnešného dňa (31.3.2020), prerokovať intersektorálne s ministrom financií a súčasne aj s premiérom I. Matovičom.
 6. ZAP bude preto v priebehu dnešného dňa čakať na výsledky rokovaní a prípadné upravené stanoviská a návrhy zdravotných poisťovní k pokračovaniu v zmluvnom vzťahu od 1. apríla 2020 v zmysle vyššie uvedených oprávnených požiadaviek.
 7. O aktuálnej situácii v súvislosti s pokračovaním v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami s účinnosťou od 1. apríla 2020 budeme všetkých členov ZAP informovať najneskôr v priebehu zajtrajšieho dopoludnia, teda v stredu dňa 1. apríla 2020, a to vhodnými komunikačnými kanálmi tak, aby ste boli všetci včas informovaní.

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov!

Záverom by sme vás chceli poprosiť, možno viac ako kedykoľvek predtým o maximálnu možnú súčinnosť tak, aby sme boli všetci čo najlepšie pripravení zvládnuť boj s pandémiou s čo najmenšími stratami na všetkých úrovniach. Všetky informácie, ktoré máme k dispozícii vám obratom zasielame a robíme všetko preto, aby ste mali zabezpečené čo najadekvátnejšie podmienky vašej nenahraditeľnej práce. Veríme, že spoločnými silami nájdeme vždy tú správnu cestu a tie najlepšie riešenia v prospech nás všetkých, pacientov i zdravotníkov.

Ďakujeme za podporu a spoluprácu.

Zuzana Dolinková

výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ZAP

2 thoughts on “!!! AKTUÁLNE INFO o rokovaniach so zdravotnými poisťovňami v súvislosti s COVID-19

 1. Vďaka za tak očakávanú informáciu! Budeme (ne)trpezlivo očakávať Odborné usmernenie MZ vzhľadom na menej prehľadnú situáciu o tom, ako vlastne postupovať v tomto epidemickom režime a tiež informácie o postupe pri vyjdnávaní zmluvných podmienok so ZP. Naozaj zachovajme jednotu medzi členmi, ale zúčastnenými organizáciami, aby výsledok bol čo najlepší (z minulosti vieme, ako to môže skončiť, keď niekto „odskočí“ pred samotným finále a tým pokazí celý rokovací maratón).
  Obrňme sa trpezlivosťou a vzájomnou spolupatričnosťou, aby sme to ustáli so cťou!

  P.S: vďaka rokovaciemu tímu a všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňujete na nie ľahkých rokovaniach, v nie ľahkej dobe!
  PS2: neberte, prosím, niektoré naše aj kritickejšie komentáre ako „výčitky“, skôr ako pozitívny feedback, ktorý dokazuje, že sa tiež angažujeme a sledujeme aj zdola 😉

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok