Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Dnes sme mali s našou prezidentkou MUDr. Jaroslavou Orosovou deň pred kamerami

Pripravujeme pre vás video, v ktorom vám porozpráva aké má ambície a vízie v novej funkcii, ako vníma problémy v ambulantnom sektore a ako sa bude usilovať o lepšiu spoluprácu so štátnymi inštitúciami, zdravotnými poisťovňami a ďalšími kompetentnými orgánmi v riešení týchto problémov, nielen v prospech zlepšovania postavenia lekárov, ale najmä v záujme zachovania kontinuity, dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Video nájdete už čoskoro na webe ZAP a na sociálnych sieťach.

Pridať komentár