Ordinačné hodiny pre VLD a VLDD od 01.11.2017

S účinnosťou od 01.11.2017 poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti majú povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne, pričom najmenej dvakrát do týždňa musia byť ordinačné hodiny určené najmenej do 15. hodiny. Podľa vyjadrenia MZ SR do ordinačných hodín sa započítava aj návštevná služba. Do ordinačných hodín sa nezapočítava administratíva.

Ak poskytovateľ prevádzkuje viac ako jednu ambulanciu všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, posudzuje sa rozsah ordinačných hodín spoločne pre všetky ambulancie; ordinačné hodiny jednotlivých ambulancií sa sčítavajú.

Samosprávny kraj môže schváliť ordinačné hodiny aj v menšom rozsahu v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä s ohľadom na zabezpečenie poskytovania a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Pôjde predovšetkým o prípady prevádzkovania ambulancie v malých obciach.

Schválené znenie zákona neobsahuje prechodné obdobie, počas ktorého by poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci všeobecnú ambulanciu zdravotnej starostlivosti mohli zosúladiť svoje ordinačného hodiny s novou právnou úpravou. Vzhľadom k tejto skutočnosti odporúčame poskytovateľom zdravotnej starostlivosti do 31.10.2017 požiadať príslušný samosprávny kraj o schválenie nových ordinačných hodín v zmysle prijatej zákonnej úpravy a do schválenia nových ordinačných hodín poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa doterajších ordinačných hodín.

24 thoughts on “Ordinačné hodiny pre VLD a VLDD od 01.11.2017

 1. CHcem sa spýtať ako riešiť ordinačné hodiny pre VLDD ak mám ambulanciu v kombinácii s odbornou ambulanciou a úväzok pre VLDD je 0,6. Znamená to, že ordinačné hodiny majú byť pomernou časťou k úväzku 21 hodín?

  1. Dobrý deň.
   Nové podpísané zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zapracovaným 5%-ným navýšením pre členov ZAP s účinnosťou od 1.11.2017 bude Dôvera ZP zasielať členom ZAP v termíne po 6.11.2017. Predpokladáme teda, že v priebehu nasledujúceho týždňa by Vám zmluvy mali byť cestou Dôvera ZP doručené. Na webstránky Dôvera ZP boli zmluvy zverejnené dňa 31.10.2017.

   Len pre doplnenie a upresnenie informácie, pri fakturácii úhrady zdravotnej starostlivosti Dôvere ZP za október 2017 postupujete v zmysle usmernenia uvedeného po Vašom prihlásení sa na http://www.zapsk.sk pod týmto linkom: https://zapsk.sk/uhrada-zdravotnej-starostlivosti-doverou-za-mesiac-oktober-2017/

   Ďakujem za spoluprácu.

   S pozdravom,

   JUDr. Zuzana Dolinková

 2. Dobrý deň,
  dnes som dostala zmluvu s Dôverou.Na začiatku je jedna strana, asi pre všetkých PZS, kde sa píše, citujem: „Navýšenie úhrad o 5% je spojené so zlepšením kvality zdravotnej starostlivosti a zvýšením hodnoty pre pacienta a to tak, že Poskytovateľ bude poskytovať zdravotnú starostlivosť počas jedného dňa v týždni do 17:00/ !!!!!!!/ hodiny.

  Hneď som volala do Dôvery a snažila sa spojiť s reg. riaditeľkou nákupu ZS /Košice/, ale to nebolo možné, takže som svoju otázku, ktorá znela: či budem mať navýšenie o 5% iba vtedy, ak budem 1 deň v týždni ordinovať do 17. hodiny?, tlmočila operátorke, že ona to odošle a že mi zavolá, lebo že sa to bežne tak robí. Asi o hodinu mi zavolala, že MI ODKAZUJÚ/ neviem kto…/, že sa mám toto spýtať priamo na ZAP, lebo ZAP to takto chcel…/????/ Vysvetlila som jej, že v Moldave nad Bodvou, kde pracujem 19 rokov, nikto ku mne po 15. hodine nepríde, lebo tam nechodí MHD, ani električky a ani spoje z okolitých obcí… Myslím, že podobné je to vo všetkých malých obciach a mestečkách, tak na čo sa to hráááme…???
  Rada by som sa dozvedela, kde je pravda a som zvedavá, či mi na túto otázku niekto kompetentný zo ZAPU odpovie… Čistá fraška….nenachádzam slov…Vopred ďakujem za odpoveď. Očakávala som, že sa nám bude lepšie dariť…

  1. Dobrý deň.
   vážená pani doktorka, v sprievodnom liste Dôvera ZP k zaslanej zmluve je uvedené: ,,Navýšenie úhrad o 5% je spojené so zlepšením kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti a zvýšením hodnoty pre pacienta, ale úhrada nimi nie je podmienená, pričom jedným z dohodnutých parametrov je, že poskytovateľ bude poskytovať zdravotnú starostlivosť počas jedného dňa v týždni do 17:00 hod.“

   Ubezpečujeme Vás, že splnenie podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti je síce pre Dôveru merateľným parametrom zlepšenia kvality a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale nemá žiadny dopad na úhradu Vašej zdravotnej starostlivosti v zmysle zmluvy.

   Vyrokované 5%-né plošné navýšenie úhrad pre členov ZAP od 1.11.2017 v Dôvere nie je v žiadnom prípade podmienené splnením podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti počas jedného dňa v týždni do 17:00 hod..

   Ďakujem za spoluprácu.

  2. Dohoda pani doktorka vyhovuje VLD BA.
   Len si pekne pozrite ich ordinačné hodiny!!!!!!
   A keďže nám vidieckym VLD takto dohodnuté
   zmluvy nevyhovujú,treba si povedať,koho ZAP
   vlastne zastrešuje.
   Ja som presvedčený,že VLD vidiek určite nie.

 3. Na to, aká je situácia dynamická a koľko vecí sa deje…..diskusia žiadna ??? Koľko ľudí je na tomto fóre? …. možno iba môj názor… PS: Do dnes deň nemám dodatok od Dôvery. Je skoro 15.11.2017 ….

 4. Dobrý deń, chcela som sa opýtať, prečo podmienky IDK 0,45 sú len pre tých, ktorí robia do 17.00 hodiny a majú čistý ordinačný čas 30 hodín týždenne? U nás len minimum lekárov ordinuje do 17.00 hodiny, pri malom obvode je pre nás zbytočné sedieť v práci do 17. 00 hodiny. Popoludní už takmer nikto nechodí. Tiež sme nechceli posúvať ordinácie až od 11.00 hodiny, keď sú pacienti zvyknutí a chcú !!! navštevovať lekára doobeda. Kde poobede vybavia špecialistu? Nie je možné rokovať o IDK v budúcnosti bez toho, aby bolo viazané na splnenie uvedenej podmienky t.j. do 17.00 hodiny ?

  1. Dobrý deň pani doktorka, vyvinuli sme veľké úsilie aby boli zrušené IDK viazané na preskripciu liekov a vyšetrení(tzv. budíky VšZP). Pri ústupe VšZP prišla s tým, že mala podmienku 35 hodín a 1x do 17.00. Podarilo sa nám podmienku 35 znížiť na 30 ale s 1x do 17.00 sme neurobili nič. Neboli sme na to dostatočne silní. Uviedli sme všetky možné argumenty, presne to čo vy uvádzate aleneboli prístgupní logickým argumentom v prospech pacientov. Nesledovalil zlepšenie starostlivosti ale iba nejaké svoje úradnícke ciele. A Zdravita nás nepodporila. Budúci týždeň pokračujú rokovania a dúfam, že sa zasa podarí niečo vyrokovať, budeme na VšZP veľmi tvrdí. Jednoducho zdravotná starostlivosť sa musí zamerať na pacientov a musí byť efektívna ale to nie je povinnosť lekárov ale primárne povinnosť manažérov v zdravotných poisťovniach a to im jasne pripomenieme.
   Medzitým bolo v parlamente schválená povinnosť 35 hodín. MZSR to vykladá tak, že v 35 hodinách sú aj návštevy a tiež práca v sociálnych ústavoch a DD. Preto podľa mňa každý môže ľahko splniť aj podmienku 35 hodín bez akýchkoľvek zmien v ordinačných hodinách a tiež deklarovanie ordinačných hodín pre VšZP do 17.00 1x týždenne môže tak, že si dá ordináciu napríklad do 15.00 a od 15,00 do 17.00 má návštevy alebo je v DD… Odporúčam Vám to takto urobiť, je to korektné riešenie pre všetky strany a predovšetkým pre pacientov.

 5. Dobrý deň, včera mi boli zaslané zálohové faktúry od môjho softvérového dodávateľa – MediCom-u na služby Modul eRecept a Modul články k liekom v celkovej sume 60+48 t.j. 108 Eur. Ako mám postupovať, keď to nie je riadna faktúra, len zálohová? Poslať aj toto na NCZI? Uvádzajú, že cena bude po novom roku za kvartál vyššia. Ďakujem.

  1. Áno všetky faktúry aj zálohové je treba poslať na NCZI. Nech pán riaditeľ Blaškovitš vidí a môže informovať ministra, že aký objem financií je pre nainštalovanie softvéru ešte potrebné zabezpečiť. Nenainštalovanie softvéru nie z našej viny je v zmysle zákona objektívna prekážka pre zapojenie sa do eZdravia. Bez softvéru to pochopiteľne objektívne nejde. Projekt eZdravie v nasilu presadzovanom dizajne je pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti likvidačný a nikto predsa nemôže donútiť lekárov do toho ešte aj dávať vlastné finančné prostriedky. Nie sme počítače, musíme toto šialenstvo zastaviť!

 6. Ďakujem za odpovede, pán doktor.
  Nejde len o faktúry za softvér. Včera som sa informovala, treba mi ďalší nový počítač s nainštalovaným programom a internetovým pripojením, ako podnikateľovi aj balík programov cca za 200 Eur na jeden počíťač napr. Microsoft Office World … , k tomu novú laserovú tlačiareň, pretože ihličková vraj nebude tlačiť kódy na receptoch tak, ako má Suma sumárum cca 1000 Eur za to, že mám byť napojená na E-Health. Z čoho to mám zaplatiť ? Prostriedky na to nemám.

  1. …plne s Vami súhlasím, pani doktorka….ja som toto absolvovala- tieto náklady- už pred elktronickou fakturáciou zdrav. poisťovniam…,a to som už mala laserovú tlačiareň…. tiež som sa chytala za hlavu…ide to všetko na úkor miezd zamestnancov…

  2. Peniaze na celý projekt dostali konkrétne
   osoby,spoločnosti a pravdepodobne sú
   minuté.T.č.štát žiada hlavne ambulantných
   lekárov,aby realizovali niečo,čo nepoužívajú
   ani Japonci.Pre bežného lekára je to tak
   robené,aby ničomu nerozumel.
   Celý výmysel o e-healthe v SR je veľmi
   čudný.Rozumia mu len určití ľudia.
   VLD

   1. Taktiež zdieľam názor ,že zavedenie e -healthe je šite horúcou ihlou bez patričného oboznámenia resp. dialógu s PZS o danom procese.Nie sú známe finančne toky,pričom už niekoľko miliónov EU sa na to minulo,ale kam išli a začo nie je definované (som zvedavý na hodinovú sadzbu v danom kšefte) . Je jasné,že lekári študovali aj rozumejú čomusi inému nie programovaniu a teda nejaký čas potrvá, pokiaľ to to my lekári pochopíme. Som zvedavý za koľko rokov by programátor vedel sa postaviť k množstvu existujúcich ochorení, diagnostikovať ochorenie,zvážiť možné vyšetrenia, vypisovať rp, poznať účinky liekov( nie biochemické procesy) a keď niečo nechtiac zbabre mať na krku UPZS,čo nikomu nepridá na kľude ani dĺžke života. Náhodou som v TV zhliadol časť debaty MUDr.Kollara s riadteľom NCZI,ktorý vyznel pre daného riaditeľa dosť trápne. Rozprával veľa ale nič konkrétne a jasne (ale za dobrý plat).
    Pri príležitosti Vianočných sviatkov 2017 ,prajem všetkým lekárom a ich rodinám zdravie,šťastie, lásku,dobru diagnostiku aj liečbu,dobré kolegiálne vzťahy a samozrejme aj peniaze(ale až na 1.mieste).
    ŠAS

 7. Dobrý deñ. Pozor ! VŠZP neakceptuje ordinačné hodiny v tvare návštevná služba od 15:00 do 17:00 , podmienka čistý ordinačný čas do 17:00 1x do týždňa týmto nie je splnená.
  Tiež sa prikláňam k názoru, že do e-health-u sa nezapojím, pokiaľ na to jasne nebudú vyčlenené prostriedky z ministerstva zdravotníctva, ktoré e-health zavádza, je nemysliteľné, aby sme to financovali my.

  1. Dobrý deň,

   čo sa týka návštevnej služby tá je aj podľa MZ SR súčasťou ordinačných hodín a preto nevidíme dôvod, aby nebola VšZP uznávaná. Otvoríme v tejto veci s VšZP rokovanie.

   S pozdravom
   Seneši

 8. Dobrý večer .Chcem sa opýtať ,či aj lekári v nemocniciach majú ZADEFINOVANIE „čistého ordinačného“
  času nejakým „FORMULÁROM“ a čo im prípadný formulár dovoľuje či nedovoľuje vykonávať počas ich ich práce .Je to prinajmenšom zvlášnte,nebudem to inak komentovať ,ale je normálne ,aby sme zasielali do VšZP rozpis schválených ordinačných hodín príslušným samosprávnym krajom,a duplicitne vyplňovali „formulár čistého ordinačného času “ a to všetko :najprv stiahnuť formulár,potom ho vyplniť,vytlačiť a podpísať sa a potom spolu fotokópie formulára i schválených ord.hodín poslať na pobočku elektronicky ? .Tento „FORMULÁR VšZP“ nám -ambulantným lekárom „poskytuje lahodné špecifiká“ .Prečo im vlastne nestačia schválené ordinačné hodiny ?Plníme podmienky,ktoré nám diktujú,a potom si vyšpecifikujú ďalší formulár?

 9. Petícia za záchranu zdravotníctva pre občanov
  ——————————————————————————————————
  Petícia výrazne oslovila našich občanov,pacientov,ako aj predstaviteľov

  obce,ktorí prejavili záujem a podporu petície z ich strany.

  Keďže sa jedná o ambulancie v menších obciach,je v záujme každého občana

  zachovať doterajšiu sieť ambulancií,ako aj slobodne odmietnuť poskytovať svoje

  údaje o zdravotnom stave na internete.Taktiež sú za to,aby sa úroveň VLD zvýšila

  na vidieku tým,že zdravotné poisťovne navýšia kapitačné platby VLD.

  Sú proti platbám po ordinačných hodinách,takisto chcú mať lekára k dispozícii

  hlavne dopoludnia a nie popoludní do 17.00.hod.

  Svoj názor vyjadrujú svojimi podpismi na petícii v obecných ambulanciách denne.

  My VLD na vidieku len veríme,že sa nejedná o zbytočnú námahu!

  Hovorí sa predsa „Hlas ľudu,hlas Boží“

  Nikto predsa nechce,aby klesla občianska vybavenosť v týchto obciach,

  čo by viedlo po vymieraní občanov obcí k ich postupnému zániku,lebo

  žiadna mladá rodina sa do takto vybavenej obce nenasťahuje.

  Občania dúfajú,že zástupcovia v NR SR ktorých si zvolili budú akceptovať

  ich potrebu.

  VLD
  P.S.za 5 dní 200 podpisov!!!!!!!!

 10. Ďakujem kolega, petičné hárky došli, pokračujme v aktivite, potrebujeme aby sa za každú ambulanciu postavili jej pacienti v čo najväčšom počte. Najlepšie by bolo na 100%. S mnohými z nás sú naši pacienti už aj niekoľko desiatok rokov a mám takú osobnú skúsenosť, že aj oni vnímajú dnešnú situáciu v zdravotníctve ako ohrozenie a vítajú možnosť sa za nás postaviť.

  1. Pán doktor a čo s ošetrením pacientov,ktorí zásadne
   odmietajú dať k dispozícii svoje osobné údaje aj za
   cenu,že nebudú radšej ošetrení a ani nedostanú lieky?
   Odvolávajú sa na Hippokratovu prisahu ich VLD,
   porušovanie Ústavy SR v zmysle slobody rozhodovať
   sa o tom ako a kto bude disponovať ich osobnými
   údajmi.Zatiaľ jedna pacientka nepodpísala petíciu,
   lebo si myslí,že petíciou sa nič nevybojuje.
   Povedala,že o takej závažnej veci ako je e-health malo
   bytmi referendum ako sa to robí napr.vo Švajčiarsku.
   VLD

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok