Tlačové vyhlásenie ZAP k novele prílohy 2 zákona č. 577/2004 Z.z. o náplni preventívnych prehliadok

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) ako organizácia zastupujúca záujmy ambulantných poskytovateľov všetkých špecializácií naprieč sektorom vrátane štyroch stoviek všeobecných lekárov víta a  podporuje zmenu zákona, ktorá umožní všeobecným lekárov na základe odporúčania lekára špecialistu v odbore onkológia vykonávať preventívnu prehliadku jedenkrát za rok u onkologických pacientov v remisii. Nevyhnutným predpokladom je upresnenie pravidiel a indikácií potrebných vyšetrení formou vyhlášky alebo odborným usmernením podľa onkológmi stanoveného rozsahu prehliadky a zhrnutí onkologickej liečby.

Slovensko v rámci krajín EÚ zastáva smutne vrcholné priečky v počte onkologických ochorení a odvrátiteľných úmrtí, zároveň však zápasí so stále prehlbujúcim sa kritickým nedostatkom tak všeobecných ako aj špecializovaných lekárov. Zvýšenie koordinácie práce a zdieľanie kompetencií v starostlivosti medzi lekármi tak onkologickým pacientom prinesie vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, čím sa zlepšia ich šance na dlhšie prežívanie bez choroby a klinickým onkológom bude zároveň umožnené venovať viac času pacientom s aktívnym onkologickým ochorením. Zanedbateľný nie je ani psychologický aspekt na vyliečených pacientov, ktorí by týmto spôsobom neboli na kontrolách v prítomnosti aktuálne chorých a liečených pacientov.

Prijaté zmeny, týkajúce sa preventívnej starostlivosti o deti a dospievajúcich korešpondujú s už existujúcou praxou a umožňujú realizovať preventívnu starostlivosť v požadovanej kvalite a optimálnom veku.

V mene ambulantných lekárov všetkých segmentov zdravotnej starostlivosti novelu schvaľujeme v zmysle zvýšenia kvality starostlivosti o našich pacientov.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok