Tlačové vyhlásenie ZAP k verejnému pranierovaniu gynekológov

„Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) tvrdo odsudzuje konanie anonymnej webovej stránky „potratari.com“, prostredníctvom ktorej sú cielene znevažovaní a urážaní naši poprední gynekológovia za to, že svoje lekárske povolanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti vykonávajú v súlade s platnými predpismi a zákonmi Slovenskej republiky. Prerušenie tehotenstva je legálny medicínsky úkon realizovaný či už zo zdravotnej indikácie alebo na základne slobodného rozhodnutia ženy. Toto verejné pranierovanie zdravotníkov dehonestuje nielen ich, ale aj samotné pacientky a zároveň navádza na obmedzovanie ich základných práv, čo je v našej demokratickej a slobodnej spoločnosti neakceptovateľné. Podobné prejavy nenávisti či akýkoľvek fanatizmus alebo vyhrážanie smrťou je tvrdo za čiarou slušnej prezentácie názoru a argumentácie.

ZAP, má za to, že v danom prípade mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty priestupku na úseku zdravotníctva a trestného činu ohovárania. Preto vyzývame orgány činné v trestnom konaní, aby protiprávne konanie prešetrili, vypátrali zodpovednú osobu a vyvodili voči nej náležitú zodpovednosť.

Zároveň vyjadrujeme podporu všetkým lekárom, ktorí sa ocitli v centre záujmu tohto protispoločenského a amorálneho správania sa a žiadame našich členov, ktorí by boli týmto konaním poškodení aby sa na nás bezodkladne obrátili.“

MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok