VYHLÁSENIE ZAP – Stanovisko Správnej rady ZAP k VšZP (31.12.2018)

 

Vážené kolegyne, kolegovia, ZAP-áci!

Po dôkladnom zvážení situácie, všetkých okolností, záujmov,  vplyvov i možných riešení, vydal dnes dňa 31.12.2018 Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) stanovisko týkajúce sa zatiaľ pretrvávajúceho nezmluvného vzťahu stoviek členov ZAP s najväčšou štátnou zdravotnou poisťovňou.

Prosíme Vás, s plnou vážnosťou si prečítajte toto stanovisko uvedené nižšie, ktoré sa s našou plnou zodpovednosťou vôbec nerodilo ľahko. ZAP čaká na vyjadrenie a reakcie VšZP k nášmu vyhláseniu.

Zároveň prosíme tých členov ZAP, ktorí napriek dnešnému kroku ZAP trvajú na nezmluvnom vzťahu s VšZP od 1.1.2019, aby túto skutočnosť oznámili ZAP-u mailom na riaditel@zapsk.sk. Ak ste tak urobili už vopred na základe zaslanej sms správy zo dňa 30.12.2018 a na svojom stanovisku trváte aj po prečítaní vyhlásenia ZAP, oznámte nám túto skutočnosť PROSÍM OPAKOVANE na uvedenú emailovú adresu.

Každé Vaše rozhodnutie vo vzťahu k VšZP plne akceptujeme a vážime si ho. ZAP vždy stál, stojí a bude stáť za Vami, lekármi, pacientmi.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

24 thoughts on “VYHLÁSENIE ZAP – Stanovisko Správnej rady ZAP k VšZP (31.12.2018)

 1. … a dokomentovali sme :)) … Ale aspoň sme si vyskúšali odhodlanosť vydržať, ak sme presvedčení, že bojujeme za principiálne veci … Akokoľvek, aspoň môžeme v pokoji osláviť Silvester a Nový rok !
  A do Nového roku si zaprajme priaznivejšie rokovania s poisťovňami bez arogancie, ignorancie a zastrašovania, k spokojnosti všetkých zúčastnených – lekárov, pacientov aj poisťovní … a udržanie (ba ešte posilnenie) tej vzácnej kolegiálnej súdržnosti v boji za dobrú vec! Šťastný Nový rok všetkým!

 2. Pokoj z toho, že sa prijalo nejaké konkrétne rozhodnutie (či dobré, či zlé, to už nech posudzuje každý sám), ale určite nie je ľahké chodiť a rokovať (ak vôbec nejaké rokovania sú …) a potom tiež robiť rozhodnutia vo vypätej situácii, kedy ani vlastní členovia nie sú solidárni … Všetko zlé je na niečo dobré a každá skúsenosť nás môže posunúť vpred, ak sa vieme poučiť … „Bude ako nebolo…“ :))

 3. Prakticky sa chcem opýtať – máme ísť podpísať zmluvy na pobočky?
  Alebo sa to stihne centrálne?
  B/ Teraz ma napadlo – keď majú poisťovne zásadu /je to aj legislatívne ošetrené takto?/,
  že každému rovnako – či viac, či menej- prečo nám automaticky nehradila VšZP od 1.7. zvýšené
  ceny, ktoré podpísali Zdravita a ASL?!?

  1. ZAP údajne podpíše zmluvy dodatočne centrálne, teda nie je potrebné ísť na pobočku, budeme ešte informovaní, iba pri vyslovenom nesúhlase s danou zmluvou od 1.1. treba nahlásiť vedeniu ZAP nesúhlas s podpisom

 4. 28.12. som vedeniu ZAPu odoslal mail, v ktorom som im predložil na posúdenie môj návrh. Ide o alternatívny postup, ako „nestratiť tvár“.
  Za tejto situácie a atmosféry nemám dôvod zo neverejniť

  Milí kolegovia.

  Nadobúdam presvedčenie, že Vám, vedeniu ZAPu chýba nadhľad na túto zložitú situáciu, do ktorej sa ZAP dostal. Ak by ste tento uhol pohľadu na celý problém použili, tak by ste si uvedomili, že ďalej búšiť hlavou proti múru nemá zmysel. Máte pred sebou mašinériu, ktorá sa podobá Maginotovej línii. V tejto situácii považujem za žiadúce, aby sa zmenila stratégia postupu, ktorou sa riadite. Z posledných vyjadrení vedenia VšZP a ministerky je úplne jasné, že obe sú len figúrky na špagátoch a nitky na ich ovládanie idú ešte vyššie. Suverenita ich vyjadrovania jasne o tom hovorí a ďalej plytvať silami a „nervami“ o dosiahnutie požiadavky , aby zmluvy boli platné od 7.2018 nemá za súčasnej situácie šancu na úspech. Bohužial, toto si uvedomujú i ďalší členovia a pretože to, po čom do r. 2019 najviac túžia, je to, aby sa mohli venovať svojej práci, svojim pacientom. Venovať pro popri tom fúru času komplikovaným podmienkam uhrádzania výkonov, vysvetľovaniu, vypisovaniu bločkov, žiadostí a neviem čoho ešte – to všetko ich o ten čas a chuť do odbornej roboty bude oberať, keď výsledok tejto tortúry aj tak bude neistý a pre bojovníkov i boľavý…

  Preto by som Vám dal na zváženie alternatívny postup, ktorý bude cielene namierený proti ignorancii arogancii, ponižovaniu, prekrúcaniu skutočnosti, neúcte, ktorú ste okúsili zo strany vedenia všzp a ministerky. V prvom kroku treba strategicky cúvnuť. Zmluvné vzťahy z VšZP do konca t. roku doriešiť- čiže akceptovať podpísanie posledných poisťovňou predložených zmlúv či už jednotlivcami, alebo Vami- ktoré sú u vás. A teraz to najdôležitejšie. Využite fakt, že predseda SLK na vlastnej koži tieto jednania zažil, aktívne do nich vstupoval. Vyzvite teda jeho, ako predsedu, aby zvolal prezídium a jednali o Vašej žiadosti, aby SLK, ktorou je i ZAP kreované, vydala vyhlásenie a v ňom vyzvala riaditeľku a ministerku, aby odstúpili z funkcie. Dôvod je jasný. Spôsob a štýl komunikácie so ZAPom- lekárskym zdužením ako zástupcom kvanta ambulantných lekárov. V súdnictve je tak, že ak nejaký obvinený podá podnet pre zaujatosť sudcu, tak bez okolkov ho vymenia! A že i Vy pri jednaniach ste mali podobný pocit zaujatosti, nepochybujem. Naviac k tomu i arogancia…

  Totižto SLK má v „Štatúte“ v čl. 3, paragraf 2 bode c uvedené:

  -chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom povolania lekára

  Vo vnútornom predpise „Kódex o ochrane lekára“ má uvedené:

  1. Komora je povinná chrániť svojich členov a lekársky stav.

  2. K účinnej ochrane je komora viazaná predovšetkým za situácie, ak je vystavená útokom ich povesť a česť. Neoprávnené a nekvalifikované znižovanie ich profesionality, spochybňovaná vážnosť stavu, serióznosť cieľov, etika a spoločenské postavenie. Zvláštnu ochranu si zasluhujú, ak sú vystavení nátlaku, kampani alebo im je bránené v odbornej činnosti.

  3. Nie je rozhodujúce, či je činnosť podľa ods. 2 vyvíjaná jednotlivcami či skupinami, orgánmi, organizáciami či korporáciami.

  Chcete mi povedať, že nič z toho ste ako zástupcovia lekárov nepocítili??? Tak nech SLK postupuje v zmysle stanov a vnútorných predpisov.

  Už len na základe uvedeného je zrejmé, že prezídium komory je povinné sa Vašim podnetom zaoberať a žiadať odstúpenie oboch menovaných z uvedených dôvodov. Ak im to nedôjde do určitého termínu, tak avizovať čo len 1- hodinový štrajk naprieč celým ambulantným sektorom privátnym a žiadať podporu i od „štátnych“, lebo lekári sme všetci rovnakí, máme v mnohom spoločné osudy, máme rovnakú osobnú i profesionálnu hrdosť, svedomie a česť, riadime sa rovnakým zákonom- prísahou. Aspoň v tomto budeme za jedno. Ambulancie fungovať budú a ak im to ani potom nedôjde, tak žiadať v „centre“- vládu, aby tak urobila zo svojej pozície, lebo sa štrajk „pritvrdí“. Či snáď chcete čakať , že ministerka odvolá riaditeľku??? Však ani ona tam nepatrí! „Časom“ prídu na ich miesto iní a určite budú aspoň férovejší a ochotnejší o niečom jednať….

  Takže- ak si tento návrh „zdola“ neosvojíte, nevadí, dúfam že si ho aspoň prečítate. Ja som už dodatok dnes podpísal. Neviem čo k tomu dodať. Aspoň toľko, že síce so „zaťatými zubami“…. Život ide ďalej, preto Vás všetkých pozdravujem, do r. 2019 prajem len to dobré.

 5. Pre tých, ktorí to ešte nečítali:

  VYHLÁSENIE generálnej riaditeľky VšZP k zmene postoja vedenia ZAP
  31.12.2018

  Vítam zmenu doterajšieho postoja vedenia Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktoré dnes deklarovalo svoju pripravenosť podpísať od 1. 1. 2019 zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Rozhodnutie je prínosom pre každého pacienta, ktorého vnímam ako najzraniteľnejšiu súčasť systému. Verím, že byť oporou pre pacientov, je naším spoločným záujmom.

  Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým poskytovateľom, ktorí do dnešného dňa podpísali zmluvy s VšZP. Oceňujem pragmatický a rozvážny prístup zo strany týchto poskytovateľov. Každý z nich uzatvorením zmluvy prejavil zodpovedný postoj k pacientom a k vykonávaniu svojho povolania.

  Do rokovania o zmluvách, ktoré sa začali v júni, som vstúpila ako novovymenovaná generálna riaditeľka v októbri 2018, teda po štyroch mesiacoch. V uplynulých týždňoch som spolu s mojím tímom urobila maximum preto, aby sa VšZP transparentne dohodla s poskytovateľmi v celom ambulantnom sektore na férových zmluvách, ktoré im v budúcom roku prinesú viac finančných prostriedkov.

  V súvislosti s požiadavkami ZAP môžem ako predsedníčka Predstavenstva a generálna riaditeľka VšZP opätovne garantovať, že som pripravená v najbližších šiestich mesiacoch intenzívne a korektne rokovať o nových cenových podmienkach platných od 1. 7. 2019 so zástupcami jednotlivých odborností. Osobne vnímam spoľahlivé zabezpečenie fungovania ambulantného sektora ako svoju prioritu a považujem ho za jeden z kľúčových pilierov celého systému. Naďalej som pripravená hľadať riešenia, ktoré posilnia stabilitu ambulantného sektora a prispejú k zlepšovaniu podmienok fungovania ambulancií.

  Teší ma, že prelom rokov nebude poznačený obavami a zneisťovaním pacientov, ale, naopak, spoluprácou a nastavením nových korektných vzťahov.

  V novom roku 2019 želám tak poistencom a partnerom VšZP, ako aj všetkým mojim kolegom, ktorí neúnavne pracujú na dobrom fungovaní našej poisťovne, najmä veľa zdravia, pokoj, pohodu a správne rozhodnutia, ktorými dokážeme pozitívne ovplyvniť ľudí a dianie okolo nás.

  Na záver mi dovoľte osobitne sa poďakovať všetkým, ktorí nám v uplynulom náročnom období vyjadrili podporu. Vážim si ich postoj a teším sa na ďalšiu spoluprácu so všetkými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

  Takže tak…….

  P.S. Zmluvy by mali byť podpísané 7.1.2019 centrálne v Bratislave, samozrejme okrem tých členov, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas s podpisom.

 6. Dobrý deň,
  zmluvy, ktoré si lekári podpísali individuálne, sa meniť zatiaľ nebudú. Za tých vytrvalých, ktorí doteraz nepodpísali, ZAP podpíše zmluvy centrálne v Bratislave a VšZP Vám ich následne poštou expeduje, ako zvyčajne. Na základe prísľubu VšZP sa všetky zmluvy budú zjednocovať a upravovať v zmysle zmluvných a cenových podmienok k 1.7.2019 tak, aby boli pre vštekých členov ZAP za jednotlivé segmenty rovnaké. Dám v najbližších hodinách, najneskôr zajtra informácia v tomto znení aj na web a pošleme aj mailom.
  Ďakujem všetkým za pochoprenie, trpezlivoisť, vytrvalosť, odhodlanie, jednotu, spolupatričnosť a spoluprácu.
  Všetko dobré v novom roku 2019.
  Dolinková

 7. Rád by som sa poďakoval kolegom z tímu ZAPu za ich prácu a obetavosť pri obhajovaní našich práv a záujmov. Je to historicky prvýkrát,čo sa ambulantní lekári postavili proti arogantnému jednaniu dominantnej najsilnejšej zdravotnej poisťovne. Budeme si zvykať, že za svoje právo a postavenie musíme bojovať, lebo len tak si zaslúžime rešpekt a uznanie. Do budúcna verím že za našimi zástupcami z tímu ZAP budeme stáť tak, ako sme stáli teraz a som presvedčený, že sa pridajú ostatní odvážni kolegovia.

 8. Som sklamaná, ako ZAP ustúpil VšZP. Potom sme zmluvy mohli podpísať 01.12.2018 a nekaziť si tak vianočné sviatky očakávaním, že dôjde ku kompromisu z oboch strán. Podľa mňa bol prístup ZAP-u veľmi inteligentný a jemný voči arogancii moci. ZAP mohol viac použiť právne kroky. Arogancia nie je formou jednania v demokratickej spoločnosti, ak vôbec sme demokratická spoločnosť. Zase sme len my lekári tí, ktorí musíme urobiť ústupky pre neseriózne vedenie VšZP. Ďakujem všetkým statočným, ktorí si mysleli, že sú v slušnej a demokratickej spoločnosti. Prajme si, aby rok 2019 bol pre nás lekárov lepší, pokojnejší, viac tolerantnejší a menej arogantný voči nám.

   1. Po vykročení do r. 2019 Vám všetkým prajem aby ďalšie Vaše kroky boli svižné, na priamej ceste za splnením Vašich predsavzatí, cieľov, prianí, hoci i tajných…
    Dezinformačnej kampani koho? VšZP? ZAPu, predsedu SLK? Dá sa trochu bližšie špecifikovať? Výstižnejšie je konštatovanie „vlk sa nažral a ovca ostala celá“.
    Unisono maximálna spokojnosť, lebo „pacient!!!“ Každá strana sa v príspevkoch „naparuje“, že ona bola tá, ktorá sa maximálne zaslúžila o to, že v tejto koncoročnej „kortešačke“ má najväčšie zásluhy na tom, že rozkývaný vlak ambulantnej starostlivosti sa upokojil a na parnom pohone si bude bafkať ďalej. Hlavne že pacient dostane to, na čo má právo…! Pokiaľ možno hneď, v maximálnej kvalite, so sprievodnou maximálnou servilnosťou jej poskytovateľa. V podstate prázdne reči, zamotané do slovnej ekvilibristiky a trochu otrepaných fráz vo vyhláseniach jednotlivých zúčastnených strán. „Omáčky“, ktoré sa budú zase sem- tam prihrievať, až kým neskysnú a neskončia vo vlýlevke…Prísľuby, nech budú akékoľvek, budú len v rovine sľubov. Dôvtip protagonistov poslúži ako prostriedok, aby sa ich realizácii predišlo, na hľadanie ciest, ako sa ich realizácii vyhnúť…Vzťah zdravotná poisťovňa – poskytovateľ stojí čisto na ekonomických základoch. Podobne poskytovateľ – pacient /klient/. Jedine zdravotná poisťovňa je povinná skladať účty pacientovi. V akej kvalite a podobe, to ale má mať pod kontrolou UDZS, organizácie, obhajujúce práva pacientov, orgány SLK a pacienti sami. Logiku preto nedáva neúnavná snaha lekárskych združení obhajovať práva pacientov a ich používať ako „smrtonosnú zbraň“ . Kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti bude taká, aké podmienky im vytvoria poisťovne. Poskytovateľ ponúka len toľko, aké tie podmienky sú. Ak pán pacient nie je spokojný, má si to riešiť v prvom rade s poisťovňou. Preto potom vyzdvihovanie zásluh ZaPU na pokračovaní kontinuity v poskytovaní ambulantnej starostlivosti, je dostupnosti, postráda logický princíp… Čo sa týka práv lekára, obhajovanie jeho inštitútu, to prináleží SLK, ktorá má možnosti využiť i právne služby…
    A vôbec. Za omyl ba priam za našu „blbosť“ považujem nelogickú štruktúru organizovanosti nás, ambulantných poskytovateľov. Nemusím pripomínať, že hovorím o súkromnom sektore. Sú asi 3 združenia. V každom združení sú lekári prvého kontaktu a špecialisti. „Hrušky z jablkami“. I keď vo vedení sú zástupcovia oboch skupín, problém je v tom, že tieto dve skupiny v praxi fungujú na diametrálne odlišných ekonomických princípoch. Čo hodne komplikuje a sťažuje vyjednávaciu pozíciu združení s poisťovňami, ktorým presne toto nesmierne vyhovuje. Nie je predsa možné jasne a stručne formulovať požiadavky, ich „váhu“ jasne oddeliť tak aby boli uspokojené všetky zastupované skupiny. Každý naťahuje ruku a vzniká z toho jeden pekný chaos, neprehľadný strapec natiahnutých rúk. Neviem či by na tom niečo zmenila i situácia, keby tieto združenia spojili svoje sily. Podstatne účinnejšie a efektívnejšie by bolo, keby namiesto rozdúchania vzájomných antipatií a predbiehaní sa „kto z koho“, podrážania, existovali organizácie dve. Združenie lekárov prvého kontaktu /PLD, PLDD, gynekológov/, ak budú chcieť, nech sú i tri, ale len jedno združenie špecialistov a paraklinických ambul. zariadení, platených od výkonov. Ak by to takto bolo, tak potom by napríklad p. doktor Mičiak, bol pri vyjednávaniach s poisťovňami o zmluvách určite priestor i preto, aby sa riešili okrem hodnoty bodu i také problémy ako sú napríklad i náklady na prácu na ambulancii a jednotlivé úkony či výkony, ako je i ten spotrebný materiál, ktorého ceny idú hore podstatne rýchlejšie ako je navyšovanie hodnoty bodu. Síce „bola raz jedna Únia“, no jej ideológia bola „trochu mimo“. Jej prioritou bolo obhajovanie práv pacientov. Bolo to síce pekné, ale utrhnuté od tvrdej reality špecialistov – v kontexte s prvou časťou príspevku.
    Takže ešte toto som mal „na srdci“, hlavne nech Vás práca baví a nech sa Vám darí, dúfam že som Vám nepokazil náladu…

    1. Súhlas !

     Veď poisťovňa Dôvera oznámila cenu bodu od 1.1.2019 u veľkej časti špecialistov nižšiu, ako bola pôvodná , a to od 1.1. 2019 je podľa asi podľa zložitejšej , ako Einsteinovej rovnice

     cena bodu= základná cena bodu +% plnenia parametrov kvality x
     / zvýhodnená cena bodu – základná cena bodu /

     v parametroch kvality je eLab 15 % a nie je NCZI spustený , teda nie je ho možné splniť / ak sa mýlim, opravte ma prosím /
     takže z ceny bodu 0,025789 je len 0,02505 , takže to vidím na obyčajnú manipuláciu v zmluvách, ak nie rovno podvod.

     Samozrejme VLD majú iné problémy,

     však o to ide objednávateľom
     -rozdeliť poskytovateľov, dať nesplniteľné a nekontrolovateľné podmienky a platiť len toľko , koľko oni chcú a komu chcú…

     Cena výkonu je tak nižšia, ako vo VšZP, takže som celkom nepochopil o čo / o koho ?/ tu išlo .

     Bude treba zosumarizovať reálny efekt “ navýšenia „, platieb, u všetkých poisťovní ,asi podľa fakturácie v prvých mesiacoch 2019 a tak pristúpiť k ďalším jednaniam , lebo aj zmluvy Unionu a Dôvery sú rovnako zmätočné .

    2. Tiež nerozumiem mnohým veciam po posledných udalostiach s vyjednávaním a potom ukončením „rozbehnutého“ a odhodlaného „vojska“… s trochu „nepresvedčivým“ zdôvodnením a ohodnotením situácie … tiež sa vážne zamýšľam, či naše organizovanie vôbec má zmysel (zatiaľ ma udalosti s vyjednávaním a hlavne stále tie isté „prieťahy“ so Zdravitou a inými organizáciami presviedčajú skôr o opaku … navyše chýba nám vzájomná komunikácia, vízia, reagovanie kompetentných na otázky členov … chýba koordinácia a argumentácia, ktorá by bola jasná (nielen emotívna a všeobecná) … Dúfam, že nový rok prinesie viac svetla a jasnosti do argumentov, viac priezračnosti a spolupráce vedenia a členov, viac koordinácie … inak sme na najlepšej ceste zrezignovať z takej „všeobecnej“ organizovanosti …

 9. Veľká, obrovská vďaka a uznanie CELÉMU VYJEDNÁVACIEMU TÍMU ZAP za doterajšie enormné úsilie
  vynaložené na obhajovanie záujmov členov ZAP. Je potrebné vyhodnotiť postupy, požiadavky, uvedomiť si, že situácia ambulancií je rôzna – na dedine, resp.malej poliklinike spádovej pre dediny so starším
  obyvateľstvom je iná ako vo väčších mestách so solventnejším obyvateľstvom.
  Dávam znova do pozornosti moju otázku vyššie – Prečo nám VśZP automaticky nehradila platby v cene
  dojednanej so Zdravitou a ASL , keď „uhrádza všetkým rovnako“?!
  P.f….P.f….P.f….2019.

  1. Pozdravujem Ťa, Ivan. Nakoľko Ťa tento problém trápi a nie je dobré nový rok začínať s ťažobou na duši, tak aspoň moje vysvetlenie, keď Ti kompetentní neodpovedajú, poprípade ak Ti z komentárov a vyhlásení kompetentných všetky súvislosti neboli dosť jasné.
   Zmluva s VšZP, ak si ju podpísal alebo ju podpíše ZAP, platí až od 1,12,2018. Ceny sa odvíjajú od zmluvných podmienok od uvedeného termínu. Zdravita a asi i ASL mali zmluvné vzťahy upravené a zmluvy podpísané už od 1,7,18, ZAP s navrhovanými podmienkami nesúhlasil, chcel vybojovať lepšie, ako to dopadlo- to asi už vieš. Je to realita, ideme ďalej. Samozrejme treba vysoko oceniť úsilie ZAPu ….a všetkým PF 2019!

 10. Dobrý večer kolegovia.

  Po prvé pozdravujem MUDr. Šisku, vďaka.

  Vie mi niektorý chirurg poradiť, ako rieši už skoro rok uznávanie výkonu 200 – obväz len v množstve 1x, teda len VšZP? Robím pacientov s dekubitmi a pod..
  Je možné na kompenzovanie použiť tých 5,-Eur a ako to sformulovať? Zároveň dávam, túto otázku aj JUDr. Dolinkovej ako právnikovi.
  PF 2019

  1. Začnem zákonom č.251,čiastka107 z 29.9.1997,kde je zoznam zrejme prvých zdravotných výkonov.Tam je rozlišenie malých a veľkých ran.Bohužial mnhí lekári to nevieme a teda ani nevyuživame.
   Mala rana:dlžky do 3cm,plocha do 4cm2,objemove do 1cm3,všetko čo je vačšie je veľká rana.Z toho vychadza aj ošetrovanie dekubitov a ulkusov, kde používaš KV 2018a alebo 2018 a v takom počte koľko lezii a akých rozmerov.KV 200 ja používam iba pri hojení p.p.,resp.pri cirk.obväze 204.Pri zozpaddnutej rane resp.sekundarne sa hojacej výkon 2018a alebo 2018.
   Pri ošetrovani dekubitov imobilných pacinetov píšem aj kod 25 a 65, ale pri zapisani Dg R 26.Ak som sa zle vyjadril zavolaj t.č. 0905 524 190

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok