Vyjadrenie prezidenta SLK

 

Milé kolegyne, kolegovia, lekári.

Dnes, na konci starého roka a pár hodín pred vstupom do nového a verím, že lepšieho roka 2019, si dovoľujem v prvom rade poďakovať všetkým členom Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) za ich neochvejnú odvahu, statočnosť, ale predovšetkým odhodlanie, ktoré prejavili v posledných týždňoch. Ukázali všetkým, že slovenské zdravotníctvo reprezentujú lekári, ktorí sa vedia pobiť za pravdu, spravodlivosť, rovnaký prístup, lekársky stav, ale rovnako si vždy uvedomujú aj to, kde je ich miesto. 

Krok, ktorý dnes ZAP a jeho lekári urobili, vnímam ako prejav veľkej zodpovednosti a vyjadrenie pokory, ktorá má pri našom povolaní dôležité zastúpenie. Rovnako ďakujem všetkým, ktorí ich v tomto období podporovali.

Veľmi si to vážim. Dnešné rozhodnutie beriem ako nevyhnutnú skutočnosť. Výsledok zhodnotí až najbližšie obdobie. Faktom však ostáva, že situáciu, ktorú sme prežívali a prežívame, je niečo  ojedinelé.  Lekári ukázali, že aj keď im ide o fungovanie zdravotníctva, vrátane chodu našich ambulancií, vedia sa postaviť za svoje oprávnené požiadavky, ukázali, že majú aj svoju hrdosť, česť a spolupatričnosť. Ukázali ale i to, že poznajú hranice.   

Som presvedčený,  že nikto nemôže dnešný krok vnímať ako rezignáciu ZAP-u a lekárskeho stavu, ba práve naopak, ako strategický krok a nástup pre dosiahnutie požadovaných cieľov ďalším rokovaním. V tomto smere bol vyslaný jasný odkaz pre našich partnerov na druhej strane, ak nám skutočne všetkým ide o pacienta.

Súčasne vyslovujem presvedčenie, že pre ostatných kolegov – lekárov je to aj silný signál na začiatok zjednocovania a posilňovanie celého lekárskeho stavu. Výsledkom celého procesu musí byť jedno jediné. Benefit pre lekára a tiež pacienta.

V novom roku 2019 prajem všetkým lekárom veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov, ale i hrdosť na náš lekársky stav. Prajem Vám čo najviac spokojných pacientov a čo najmenej hektiky a starosti.

Prajem pekného a po dlhých, vyčerpávajúcich dňoch aj zábavného Silvestra.

 

Jeden z Vás,

Kollár Marian

Prezident SLK  

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok