Z médií: Slovenská lekárska komora kritizuje VšZP za obmedzené bezlimitné prostredie

 

https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/slovenska-lekarska-komora-kritizuje-vszp-za-obmedzene-bezlimitne-prostredie

Slovenská lekárska komora kritizuje VšZP za obmedzené bezlimitné prostredie

12. december 2018– Zrušenie limitov u špecialistov je nastavené zatiaľ len do konca marca budúceho roka.
Zdravotné poisťovne zrušili limity pre poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Kým súkromné zdravotné poisťovne zaviedli bezlimitné prostredie bez časového obmedzenia, Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v júli 2018 prezentovala uvoľnenie zmluvných objemov na pol roka. Toto skúšobné obdobie sa čoskoro končí a najväčšia zdravotná poisťovňa avizuje predĺženie bezlimitného prostredia do konca marca budúceho roka. Tento krok sa lekárom nepáči.

„Nie je nám jasné, prečo VšZP ponúka špecialistom bezlimitné prostredie len na obmedzený čas tri mesiace, a nie navždy ako ostatné zdravotné poisťovne. Je však nepochybné, že finančné limity sú v rozpore s platnou legislatívou. Špecialisti dlhé roky robili tisíce výkonov za desaťtisíce – my vieme za posledné obdobie, že to boli milióny eur, úplne zadarmo. Keď máme byť úprimní, my nepoznáme nikoho v tomto štáte, kto by vykonával svoju prácu tak, že časť z mesiaca mu nikto nič neuhradí, robí zadarmo, to znamená bez vyplatenia mzdy,“ kritizoval tento postoj VšZP prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marián Kolár. Výhrady k uvoľneniu zmluvných limitov zo strany VšZP len na časovo obmedzené obdobie má tiež Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP).

Hodnotenie 

VšZP potvrdila, že aktuálne je bezlimitné prostredie zmluvne dohodnuté s väčšinou ambulantného sektora do 31. marca 2019. Časové obmedzenie odôvodňuje tým, že „zatiaľ je nastavené do 31. 3. 2018, aby si poisťovňa mohla vyhodnotiť efektívnosť tohto opatrenia a ciele, ktoré ním sleduje“. Ide o zvýšenie dostupnosti špecialistov pre väčší počet poistencov a skrátenie termínov na vyšetrenie v ambulanciách špecializovanej zdravotnej starostlivosti. „Vzhľadom na to, že kompletné údaje za prvý polrok fungovania bezlimitného prostredia u špecialistov budú k dispozícii až na konci prvého štvrťroka 2019, na hodnotenie tohto opatrenia je ešte priskoro,“ reagovala poisťovňa na otázku ohľadne dosahov.

VšZP hradí poskytovateľom všetky uznané zdravotné výkony s výnimkou osteodenzitometrie. Tento výkon ostal zazmluvnený s pôvodným finančným objemom. „Na základe hodnotenia 3. štvrťroka sa VšZP zrušením zmluvných objemov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti zvýšili náklady na zdravotnú starostlivosť asi o 700-tisíc eur mesačne. Vzhľadom na to, že tento štvrťrok býva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti slabší z dôvodu dovolenkového obdobia, v 4. štvrťroku VšZP očakáva ešte vyšší nárast nákladov v súvislosti s uvoľnením limitov u špecialistov,“ uviedla VšZP.

Súkromné poisťovne

Zdravotná poisťovňa Dôvera potvrdila, že z jej strany ide o trvalé zavedenie bezlimitného prostredia, ktoré platí pre všetky odbornosti špecialistov a týka sa približne 90 percent lekárov špecialistov. „Podmienkou je, že sa nezvýši počet návštev tých istých pacientov v ambulanciách. Bezlimitné prostredie dáva priestor na ošetrovanie nových pacientov, a teda umožňuje zvýšenie dostupnosti špecialistov. Zatiaľ by bolo predčasné vyhodnocovať na základe čísel z praxe, na to ešte uplynul príliš krátky čas. My sme však presvedčení, že ide o dobré opatrenia, ktoré pomôže lekárom aj pacientom,“ uviedol hovorca Dôvery Matej Štepianský. Predpokladá nárast finančných nákladov, no celkové hodnotenie považuje zatiaľ za predčasné.

Union zdravotná poisťovňa informovala, že ako prvá od 1. júla 2018 prestala uplatňovať u všetkých špecialistov finančné objemy, a to v záujme ešte lepšej dostupnosti špecializovanej ambulantnej starostlivosti pre poistencov. „Finančné objemy boli zrušené bez toho, aby lekári špecialisti museli splniť osobitné podmienky. Samozrejme, poskytovateľom bola a aj je v súlade so zmluvou uhradená všetka vykázaná a medicínsky uznaná zdravotná starostlivosť. Bez finančných objemov plánujeme pokračovať v zmluvných vzťahoch so špecialistami aj v ďalšom období,“ povedal Matej Neumann, hovorca Union. Dodal, že pre objektívne vyhodnotenie všetkých dosahov zrušenia finančných limitov je potrebné uplynutie dlhšieho obdobia.

Kto dnes robí zadarmo?

Komentuje JUDr. Zuzana Dolinková, výkonná riaditeľka ZAP

Od júla 2018 ponúkla VšZP pre špecialistov dva druhy zmlúv. Prvý kontrakt je tzv. kombinovaný úhradový mechanizmus (pozn.: zatiaľ pre 5 vybraných špecializácií – imunoalergiológia, otorinolaryngológia, interné, endokrinológia, neurológia), keď časť mesačnej úhrady tvorí paušálna časť (pre každú ambulanciu iná suma) a časť úhrady tvorí platba za zdravotné výkony nad rámec paušálu hradené 30-percentnou cenou zo základnej ceny výkonu. Podľa našich informácií nie je zatiaľ tento typ kontraktu pre špecialistov v ZAP atraktívny a má ho zazmluvnených len niekoľko desiatok našich špecialistov.

Druhý typ kontraktu pre špecialistov spočíva v platbe za výkony. Do júna 2018 mali špecialisti zazmluvnený tzv. finančný zmluvný objem (limit), po naplnení ktorého VšZP výkony urobené nad rámec limitu nehradila (nadlimit). Od júla 2018 VšZP uvoľnila zmluvné limity, avšak na časovo obmedzené obdobie. Pôvodne do konca roku 2018, podľa súčasného návrhu zmlúv do konca marca 2019. ZAP považuje zrušenie zmluvných finančných objemov za systémový krok, avšak trváme na tom, aby boli nakontrahované na neobmedzené obdobie, nielen na pár mesiacov. Špecialisti vyrobili počas existencie zmluvných limitov nadlimity, teda medicínsky uznané, riadne vykonané a vykázané zdravotné výkony, ktoré im však neboli nikdy zaplatené, a to za niekoľko sto miliónov eur.

Obe súkromné zdravotné poisťovne, Dôvera i Union, zazmluvnili od 1. 7. 2018 pre špecialistov tzv. bezlimitné prostredie na neobmedzený čas. Veríme, že tento trend bude nasledovať aj štátna zdravotná poisťovňa. Je dnes ešte niekto, kto robí alebo by chcel robiť časť mesiaca zadarmo?

One thought on “Z médií: Slovenská lekárska komora kritizuje VšZP za obmedzené bezlimitné prostredie

  1. SLK by mohla takiež využiť svoju autoritu a jej dostupné právne prostriedky a na uplatňovanie limitov pre špecialistov okrem toho „povzdychu“ na konci uvedenej kritiky v mediách : „Kto dnes robí zadarmo?“, by sa mala obrátiť na príslušné štátne alebo i európske inštritúcie so žalobou pre diskrimináciu určitej skupiny ambulantných poskytovateľov. U časti ambulantných poskytovateľov limity áno a u časti poskytovateľov /napr. primárny ambulantný klontakt- kapitácie/ limity nie… Kritika v médiách je totižto mnohokrát len „hádzanie hrachu o stenu „(na ktorom sa potom tak nanajvýš pošmykme nejaký Jurko)…
    Možno potom by nemusela existovať časť problémov, ktoré teraz ZAP musí „krvopotne“ riešiť….
    Ináč držme palce, aby pohoda predvianočnej atmosféry prispela vo štvrtok k dohode, ktorá ZAP-ákom Vianoce nepo…kazí a môžu sa budúci rok plne venovať pacientom, nášmu poslaniu……

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok